Parazitoid Pimpla turionellae L.'nin (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erkek Birey Saysındaki Değişikliklerin Eşey Oranı, Ömür Uzunluğu ve Toplam Ergin Oluşumuna Etkileri

Birçok Lepidopter türünün önemli bir doğal parazitoidi olan biyolojik kontrol ajanı PimplaTurionellaenın kültür ortamındaki erkek birey sayısının yeni jenerasyon bireylerindeki eşey oranı,ömür uzunluğu ve ergin birey oluşumu üzerine etkisi araştırılmıştır. Deneylerde yeni ergin olmuş vehenüz çiftleşmemiş ve beslenmemiş P. turionellae bireyleri kullanılmıştır. Her bir deney grubu içinon dişi birey ve sırasıyla bir, beş ve on erkek birey kafeslere konulmuştur. Her periyotta parazitlemeişlemi için 10 adet Galleria mellonella pupası kafeslere konularak P. turionella'nın yumurtabırakması sağlanmıştır. Toplam ergin birey çıkışı 3. grupta (10??+10??) diğer gruplara göre önemliartış göstermiştir. Dişi birey çıkışı erkek birey sayısındaki artışa bağlı olarak önemli ölçüde artmıştır.Ortalama dişi ve erkek ömür uzunluğu 3. grupta (10??+10??) diğer gruplardan daha fazlaolmuştur. P. turionellae populasyonundaki erkek birey sayısı toplam ergin oluşumunu ve dişi bireyoluşumunu önemli ölçüde etkilemiştir.

Change in number of males of Parasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Affect Its Progeny Sex Ratio, Longevity and Adult Emergence

The effects of male number on new generation sex ratio, total adult emergence and lifetime ofbiological control agent Pimplaturionellae, which is an important natural parasitoid of variousLepidopteran species, were investigated. Newly emerged, unfed and unmated male and female P.turionellae were used in the experiments. For each group, ten female insects, and respectively one,five and ten male insect were placed in the cages. Ten Galleria mellonella pupae were placed in thecages for the lay eggs by P. turionellae for each period. Total adult emergence showed a significantincrease in group3 (10??+10??) when compared to other groups. Female emergence significantlyincreased with increasing number of males. Average female and male lifetime of group3(10??+10??) was longer than other groups. Male number in population of P. turionellaesignificantly affected female offspring production and total adult emergence.

Kaynakça

Arnqvist, G., Nilsson, T., 2000. The evolution of polyandry: Multiple mating and female fitness in insects. Anim. Behav., 60: 145 -164. Arnqvist,

G. Rowe, R., 2005. Sexual Conflict. Princenton University Press. Princenton, NJ. 360pp. Blanckenhorn, W.U., Hosken, D. J., Martin, O. Y., Reim, C., Teuschl, Y., Ward, P. I.,2002. The costs of copulating in the dung fly Sepsis cynipsea. Behav. Ecol., 13: 353-358

Boggs, C. L., 1990. A general model of the role of male-donated nutrients in female insects' reproduction. Am. Nat., 136: 598-617.

Campbell, J. F., 2005. Fitness consequences of multiple mating on female Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae). Environ. Entomol., 34: 833-843.

Chevrier, C., Bressac, C., 2002. Sperm storage and use after multiple mating in Dinarmus basalis (Hymenoptera: Pteromalidae). J. Insect Behav., 15: 385-398.

Chapman, T., Davies, S. J., 2004. Functions and analysis of the seminal fluid proteins of male Drosophila melanogaster fruit flies. Peptides, 25: 1477-1490.

Coskun, M., Kayis, T., Sulanc, M., Ozalp, P., 2006. Effects of different honeycomb and sucrose levels on the development of greater wax moth Galleria mellonella Larvae. Int. J. Agri. Biol.,6: 855-858.

Coskun, M., Ozalp, P., Sulanc, M., Emre, I., 2005. Effects of various diets on the oviposition and sex ratio of Pimpla turionellae L. Int. J. Agri. Biol., 1: 129-132.

Damiens, D., Boivin, G., 2005. 'Why do Sperm-depleted Parasitoid Males Continue to Mate? Behav. Ecol., 17: 138-143.

Engqvist, L., 2006. Females benefit from mating with different males in the scorpion fly Panorpa cognata. Behav. Ecol., 17: 435-440.

Flay, C.D., He, X.Z., Wang, Q., 2010. Influence of multiple mating on female reproductive fitness in the rice weevil, Sitophilus oryzae. N. Z. Plant Prot., 63: 201-207.

Godfray, H.C.J., 1994. Parasitoids: behavioral and evolutionary ecology. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Hardy, I.C.W., Ode, P.J., and Siva-Jothy, M., 2005. Mating systems in: Jervis M. (ed.) Insects as Natural Enemies: a Practical Perspective. Pages 261-298 Springer, Dordrecht, Netherlands.

Hasson, O., Stone, L., 2009. Male infertility, female fertility and extra pair copulations. Biol. Rev., 84: 225-244.

Heimpel, G.E., de Boer, J.G., 2008. Sex Determination in the Hymenoptera. Ann. Rev.

Entomol., 53: 209-230. Heimpel, G.E., Lundgren, J.G., 2000. 'Sex Ratios of Commercially Reared Biological Control Agents. Biol. Control, 19: 77- 93.

Henter, H. J., 2004. Constrained sex allocation in a parasitoid due to variation in male quality. J. Evol. Biol., 17: 886-896.

Hosken, D.J., Stockley, P., 2003. Benefits of polyandry: a life history perspective. Evol. Biol., 33: 173-194. Ivy, T.M., Sakaluk, S.K., 2005. Polyandry promotes enhanced offspring survival in decorated crickets. Evolution, 59: 152-159.

Jacob, S., Boivin, G., 2005. Costs and benefits of polyandry in the egg parasitoid Trichogramma evanescens. Biol. Control, 32: 311- 318.

Jennions, M.D., Petrie, M., 2000. Why do females mate multiply? A review of the genetic benefits. Biol. Rev., 75: 21-64 .

Karlsson, B., 1998. Nuptial gifts, resource budgets, and reproductive output in a polyandrous butterfly. Ecology, 79: 2931-2940.

Li, S.Y., Sirois, G., Lee, D. L,. Maurice, C., Henderson, D. E., 1993. Effects of female mating status and age on fecundity, longevity and sex ratio in Trichogramma minutum (Hymenoptera: Trichogrammatidae). J. Entomol. Soc. B. C., 90: 61 - 66.

Oliver, C., Cordero, C., 2009. Mutiple mating reduces male survivorship but ejaculate size in the polygamous insect Stenomacra marginella (Heteroptera: Largidae). Evol. Ecol., 23: 417- 424.

Sagarra, L.A., Vincent, C., Stewart, R.K., 2002. Impact of mating on Anagyrus kamali Moursi (Hym., Encyrtidae) lifetime fecundity, reproductive longevity, progeny emergence and sex ratio. J. Appl. Entomol., 126: 400-404.

Vahed, K., 2003. Increases in egg production in multiply mated female bushcrikets Leptophyes punctatissima are not due to substances in nuptial gift. Ecol. Entomol., 28: 124-128.

Wang, Q., L.K., Davis, 2006. Females re mate for sperm replenishment in a seed bug: Evidence from offspring viability. J. Insect Behav., 19: 337-346.

West, S.A., Reece, S.E., Sheldon, B.C., 2002. Sex ratios. Heredity, 88: 117 - 124.

Xu, J. and Q. Wang, 2009. A polyandrous female moth discriminates against previous mates to gain genetic diversity. Anim. Behav., 78: 1309-1315.

Zeh, J.A., Zeh, D.W., 2001. Reproductive mode and the genetic benefits of polyandry. Anim. Behav., 61: 1051 -1063.

Kaynak Göster

523 365

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Orta Anadolu'dan Selekte Edilen Ceviz (Juglans regia L.) Genotipleri Arasındaki Genetik İlişkilerin SRAP Markırları ile Belirlenmesi

Aydın UZUN, Omer Faruk COSKUN, MEHMET YAMAN, HASAN PINAR, Kadir PARİS

Fasulyede Kükürt Uygulamalarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

MUHAMMET TONGUÇ, ARİF ŞANLI, YAŞAR KARAKURT, HÜSNÜ ÜNLÜ

Adana Ekolojik Koşullarında Bazı Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.) Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Saptanması ve Hasat Olumuyla İlişkilendirilmesi

Gülsevim TİRİNG, SERDAR SATAR, BERKEN ÇİMEN

Çukurova Koşullarında Toprakaltı Damla Yöntemiyle Sulanan Farklı Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Patlıcan Verim ve Verim Bileşenlerine Etkileri

Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Attila YAZAR, İlker ÇOLAK

Farklı Uygulamaların Türkiye Doğal İris Türlerinden Endemik Iris sari Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri

KAMİL ERKEN, Serdar ERKEN, Fatih Gülbağ, Erdal KAYA

Göbekli Portakal Çeşitlerinde Tozlamanın Meyve Tutumu ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

ŞENAY KARABIYIK, SİNAN ETİ, BİLGE YILMAZ, Fatma Seren SAĞIR

Meyve Fidanı Üretimi ve Pazarlaması: Antalya İli Örneği

SÜLEYMAN KARAMAN, Muzaffer ALİCAN

Sofralık Üzümlerde IVIS Floresans Işıması ile Salkım Sapı Renk Kaybı Tespiti

AŞKIN BAHAR

Parazitoid Pimpla turionellae L.'nin (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erkek Birey Saysındaki Değişikliklerin Eşey Oranı, Ömür Uzunluğu ve Toplam Ergin Oluşumuna Etkileri

MUSTAFA COŞKUN, TAMER KAYIŞ

İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L.), İngiliz Lavantası (Lavandula angustifolia L.) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Uçucu Yağ Bileşiklerinin Bazı Kültür Bitkilerinin Gelişimine Etkinliği

AYŞE YAZLIK, İLHAN ÜREMİŞ