Kudret Narında (Momordica charantia L.) Budama ve Tepe Almanın Gövde Üzerinde Tutan Meyvelerde Verim ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi

Bu araştırma, kudretnarı bitkisinde yetiştirme tekniği olarak uygulanan budama (kontrol, 0 dal, 2 dal ve 4 dal bırakma) ve tepe alma (kontrol ve tepe alma) uygulamalarının, bitkinin gövdesi üzerinde tutan meyvelerin özellikleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla Rize/Pazar koşullarında 2014-2015 yıllarında yürütülmüştür. Bu kapsamda, gövde üzerindeki meyvelerin dağılımı, ortalama meyve sayısı, ortalama meyve uzunluğu, ortalama meyve verimi belirlenmiş ve gövdedeki meyve veriminin bitkide toplam meyve verimine oranı hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, tepe alma ve budama uygulamaları ile bu uygulamalar arasındaki interaksiyonun, gövde üzerindeki meyve özellikleri üzerine etkilerinin genel olarak yıllara göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. İncelenen özellikler içinde, 2014 yılında, tepe almanın sadece ortalama meyve uzunluğu üzerine etkisi önemli (P

Effects of Pruning and Topping on Yield and Fruit Characteristics of Fruit Setting on Stem in Bitter Melon (Momordica charantia L.)

This research was carried out to determine the effects of pruning (control, 0 branch, 2 branches and 4 branches) and topping practices (control and topping) which were applied as growing techniques in bitter melon plant on the traits of the fruits setting on the stem in Rize/Pazar conditions in 2014-2015. In this context, the distribution of fruits on the stem, numbers of fruits, fruit length, fruit yield were determined and, the ratio of the fruit yield on the stem to the total fruit yield per plant was calculated. According to the results, the topping and pruning practices and the interactions between them generally changed depending on the years on the fruit traits setting on the stem. In 2014, the effect of topping on the fruit length on the stem was significant (P

Kaynakça

Aktaş, H., Söylemez, S., Pakyürek, A.Y., 2009. Farklı Budama Şekillerinin Sera Dolmalık Biber (Capsicum annuum l.) Yetiştiriciliği Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 13(3):31-36.

Anonim, 2012. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektör Raporu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı. 30.

Anonim, 2016. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim Verileri

Assubaie, N. F., El-Garawany, M. M., 2004. Evaluation of Some Important Chemical Constituents of Momordica charantia Cultivated in Hofuf, Saudi Arabia. Journal of Biological Sciences 4(5):628- 630.

Civelek, C., Kurtar, E. S., Kurt, D., Nas, M., 2016. The Performances of Some Bitter Melon (Momordica charantia L.) Genotypes in Open Field and Protected Cultivation at Bafra Condition. Bahçe. 45:405-409.

Ekwu, L.G., Nwokwu, G. N., Utobo, E.B., 2012. Effect of Mulching Materials and Pruning on Growth and Yield of Cucumber (Cucumis sativus L.). Int’l Journal of Agric. and Rural Dev. 15(2):1014-1021.

El-Gengaihi, S., Hendawy, S., Kamel, A., 2007. Effect of Nitrogen and Potassium Fertilization on the Yield and Quality of Momordica charantia Fruits. Department of Medicinal and Aromatic Plants National Research Centre Dokki. Herba Polanica. 53(1):11-20.

Güleç, M., Oğur, R., Gül, H., Korkmaz, A., Bakır, B., 2009. Investigation of Vasoactive Ion Content of Herbs Used in Hemorrhoid Treatment in Turkey. Pak. J. Pharm. Sci., 22(2):187-192.

Mehraban, A., 2014. Effect of Plant Pruning and Plant Spacing on Yield and Agronomic Characteristics of Medicinal Plant (Momordica Charantia). IJCR 4:10735- 10739.

Morgan, W., Midmore, D., 2002. Bitter melon in Australia. A Report for the Rural Industries Research and Development Corporation, RIRDC Publication No 02/134, 29.

Morton, J. F., 1967. The Balsam Pear-an Edible, Medicinal and Toxic Plant. Econ. Bot. 21(1):57-68.

Özdemir, A., Özer, H., 2015. Organik Olarak Yetiştirilen Salkım Domatesin (Solanum lycopersicum L.) Verim ve Kalitesi Üzerine Yaprak Budamasının Etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 30: 1-6.

Palada, M. C., Chang, L.C., 2003. Suggested Cultural Practices for Bitter Gourd International Cooperators’ guide, Asian Vegetable Research and Development Center.

Raj, N. M., Prasanna, K. P., Peter, K. V., 1993. Genetic Improvement of Vegetable Crops. Bitter Gourd, Momordica spp. 239-246.

Richardson, K. V. A., 2012. The Effects of Pruning Versus Non-Pruning on Quality and Yield of Staked Fresh-Market Tomatoes. Gladstone Road Agricultural Centre Crop Research Report No:10, Nassau, Bahamas.

Sarani, M., Mehraban, A., Ganjali, H. R., 2015. Effect of Pruning and Row Distance on Some Characteristics in Karela. International Journal of Biosciences. 6(1):1-8.

Sarı, A. O., Bilgin, O., Bilgiç, A., Tort, N., Güvensen, A., Şenol, S. G., 2010. Ege ve Marmara Bölgelerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler. Anadolu, J. of AARI, MARA, 20(2):1-21.

SAS, 2002. The Statistical Discovery Software, JMP Version 5.

Savsatli, Y., Seyis, F., 2014. Effects of Different Planting Frequency to Some Agricultural Traits of Bitter Melon (Momordica charantia L.) Grown in Rize Ecological Conditions. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. (1):659-662.

Savsatli , Y., Ozcan, A., Çatal, M. I., Seyis, F., Akbulut, M., Akyüz Turumtay, E., 2016. Trace Elements in Bitter Melon (Momordica charantia L.) and Their Distribution in Different Plant Parts. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science. 11(11):437-443.

Space, J. C., Flynn, T., 2000. Report to the Government of Niue on Invasive Plant Species of Environmental Concern. U.S.D.A. Forest Service Pacific Southwest Research Station Institute of Pacific Islands Forestry Honolulu. Hawai'i, USA. 24 October 2000.

Şanlı, B. Z., 2006. Bursa ve Çevresinden Toplanan ve Ticareti Yapılan Bazı Ekonomik Bitkiler. Yüksek Lisans Tezi. Bursa. 133.

Thakur, O., Kumar, V., Singh, J., 2018. A Review on Advances in Pruning to Vegetable Crops. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 7(02):3556-3565.

Kaynak Göster

119 67

Arşiv