Kısmi Kök Kuruluğu ve Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Damla Yöntemiyle Sulanan Ayçiçeği Verim Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Bu araştırma, Çukurova koşullarında damla sistemiyle sulanan ayçiçeğinin Oleko çeşidinde farklı sulama programlarının verim ve verim bileşenleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2010 ve 2011 yıllarında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüne ait Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Lokasyonunda yer alan Topçu İşletmesinde yürütülmüştür. Sulama programında 3 farklı sulama aralığı, yığışımlı buharlaşma değerlerinden (A1: ?Eo = 25 mm; A2: ?Eo = 50 mm; A3: ?Eo = 75 mm olduğunda sulama) oluşurken, 6 farklı sulama düzeyi (I1= 0.50; I2=0.75; I3=1.00; I4=1.25) oluşmuştur. I5=PRD-50 konusu I3 konusuna uygulanan suyun %50'si alternatif laterallerden uygulanmıştır. I6=PRD-75 konusunda ise I3 konusuna uygulanan suyun %75'i alternatif laterallerden uygulanmıştır. Ayrıca susuz konu kontrol amaçlı incelenmiştir. Sonuçta sulama aralığı ile sulama düzeyi arasındaki interaksiyon toplam ayçiçeği dane verimini istatistiksel olarak %1 hata seviyesinde önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Her iki deneme yılında da en yüksek verim A2I4, en düşük verim ise kontrol (susuz) konusundan alınmıştır.

Determination of the Effects of Deficit and Partial Root Zone Drying Irrigation Strategies Applied with Drip Systems on Yield of Sunflower

This study examines the effects of different irrigation regimes on yield and yield components of sunflower (Oleko variety) irrigated with a drip system under field conditions in 2010 and 2011 growing seasons at the Alata Horticultural Research Institute, Tarsus Soil and Water Resources Location. Irrigation regimes consisted of three irrigation intervals (A1: ?Eo = 25 ± 2.5 mm; A2: ?Eo = 50 ± 5 mm; A3: ?Eo = 75 ± 5 mm of cumulative pan evaporation) and six irrigation levels (I1=0.50, I2=0.75, I3=1.00 and I4=1.25). In addition, I5=PRD-50 and I6=PRD-75 treatments were considered. They received 50 and 75% of the full irrigation (I3) treatment from alternative laterals, respectively. Also, rainfed treatment is a control plot in the experiment. Irrigation level and irrigation interval interaction influenced total sunflower yields significantly at 1% level. Maximum and minimum yields were obtained from the A2I4and rainfedtreatments, respectively in all experimental years.

Kaynakça

Davies, W.J., Hartung, W., 2004. Has Extrapolation from Biochemistry to Crop Functioning Worked to Sustain Plant Production under Water Scarcity? In: Proceding of the Fourth International Crop Science Congress, Sept. 26-Oct. 01, Brisbane, Australia. Demir, A.O., Göksoy, A.T., Büyükcangaz, H., Turan, Z.M., Köksal, A.S., 2006. Deficit Irrigation of Sunflower in a Sub-Humid Climate. Irrigation Science. 24(4):279-289.

Doorenbos, J., Kassam, A.H., 1986. Yield Response to Water. Irrigation and Drainage Paper No. 33, FAO, Rome, Italy.

Erdem, T., Delibaş, L., 2003. Yield Response of Sunflower to Water Stress under Tekirdag Conditions. Helia. 26(38): 149-158.

Iqbal, N., Ashraf, M., Ashraf, M.Y., Azam, F., 2005. Effect of Exogenous Application of Glycinebetaine on Capitulum Size and Achene Number of Sunflower under Water Stress. International Journal of Biology and Biotechnology. 2(3): 765-771.

Kadayıfçı, A., Yıldırım, O., 2000. Ayçiçeğinin Su-Verim İlişkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 24: 137-145.

Reddy, G.K.M, Dangı, K.S., Kumar, S.S., Reddy, A.V., 2003. Effect of Moisture Stress on Seed Yield and Quality in Sunflower. Journal of Oilseeds Research. 20(2): 282-283.

Sezen, S.M., Yazar, A., Kapur, B., Tekin, S., 2011. Comparison of Drip and Sprinkler Irrigation Strategies on Sunflower Seed and Oil Yield and Quality under Mediterranean Climatic Conditions. Agricultural Water Management. 98(7):1153-1161.

Sezgin, F., Dorsan, F., Ul, M.A., 1993. Ayçiçeğinde Değişik Islatma Derinliklerinde Kısıtlı Su Uygulamasının Su-Verim İlişkileri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 30(3): 21-128.

Stewart, J.I., Hagan, R.M., Hail, W.A., 1976. Water Production Functions and Predicted Irrigation Programs for Principal Crops as Required for Water Resources Planning and Increased Water use Efficiency. Tech. Bureau Recl. No:14-06-D. 7329, USA, 80p.

Kaynak Göster