Hatay-Dörtyol koşullarında yetiştirilen Fuerte ve Zutano avokado çeşitlerinin soğukta muhafaza performans

Bu çalışmanın amacı, Dörtyol koşullarında yetiştirilen Fuerte ve Zutano avokado çeşitleri meyvelerinin soğuk hava depolarında muhafaza süresi ve meyve kalitesinde görülen değişimlerin belirlenmesidir. Bu araştırmada 5x6 m aralık ve mesafelerle dikilmiş, çöğür anacı üzerine aşılı Fuerte ve Zutano avokado çeşitleri kullanılmış ve meyveler Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Dörtyol Araştırma ve Uygulama Bahçesinden sağlanmıştır. Derimi yapılan meyveler, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait soğuk hava depolarında 6 °C’de ve %85- 90 oransal nemde, ayda bir analizlenmek üzere 3 ay depolanmıştır. Depolama süresince ağırlık kayıpları, fizyolojik ve mantarsal bozulmalar, meyve eti sertliği (MES), suda çözünebilir toplam kuru madde (SÇKM), pH, titre edilebilir asitlik (TEA) ile meyve kabuk rengi L* ve hue (hº) değerleri saptanmıştır. İncelediğimiz kalite kriterlerine göre ağırlık kayıpları ve mantarsal bozulma oranları artarken, MES, SÇKM, TA, pH, L* ve hº değerleri azalmıştır. Fuerte ve Zutano avokado meyvelerinin 6 °C’de ve %85-90 oransal nemde kalite kriterlerinden çok fazla bir şey kaybetmeden en fazla 2 ay depolanabileceği saptanmıştır.

Performance of Cold storage of Fuerte and Zutano avocado varieties grown in Hatay-Dörtyol region

This study aimed to investigate quality changes in Fuerte and Zutano avocados during storage. Fuerte and Zutano avocado fruits were harvested from trees grafted on seedling rootstock and planted 5 m x 6 m and kept at 6 °C and 85-90% relative humidity for 3 months. Changes in weight loss, incidence of physiological disorders and fungal decay, total soluble solids (Tss) and juice pH, titratable acidity (TA), skin colour L* and hue (hº) values, fruit flesh firmness (FFF) were determined during storage at a 30-day interval. According to data, weight loss and incidence of fungal decay increased while FFF, Tss, juice pH, TA, L* and hº values decreased during storage. Fuerte and Zutano avocados could be kept at 6 °C and 85-90% relative humidity for 2 months.

Kaynakça

Abbott, J.A. 1999. Quality Measurement of Fruits and Vegetables. Postharvest Biology and Technology 15: 207-225.

Anonim, 1990. Sas Users Guide; Sas/Stat, Version 6. Sas Institute Inc., Cary, N.C.

Anonim, 2005. Tarımsal Yapı-Üretim, Fiyat, Değer. TÜİK.

Anonim, 2007. Agricultural Statistical Database. http://www.fao.org.

Bek, Y., 1983. Araştırma ve Deneme Metotları. ÇÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Adana, Ders ve Yardımcı Ders Kitapları, Yayın No: 92, 286 s.

Berger, S., Luza, J., Peralta, L., 1982. Storage of Fuerte and Hass Avocados. Proc. Am. Soc. Hortic. Sci. Trop. Reg. 22, pp. 30–39.

Collins, R.J., Tisdell, J.S., 1995. The Influence of Storage Time and Temperature on Chilling Injury in Fuyu and Suruga Persimmon (Diospyros kaki L.) Grown in Subtropical Australia. Postharvest Biol. and Technol. 6:149-157.

Demirkol, A., 1995. Antalya ve Dalaman Koşullarında Avokado Çeşitlerinin Adaptasyonu. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim, Cilt I (Meyve), 761-766.

Demirkol, A., 1997. Antalya Koşullarında Yetiştirilen Bazı Avokado Çeşitleri Üzerinde Biyolojik, Morfolojik ve Fizyolojik Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Antalya, (Doktora Tezi), 168s.

Demirkol, A., Pekmezci, M., 1997a. Zutano Avokado Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerinde Bir Araştırma. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 21-24 Ekim, Yalova, 303-310.

Demirkol, A., Pekmezci, M., 1997b. Antalya Koşullarında Üretilen Bacon Avokado Çeşidinin Soğukta, Modifiye Atmosferde ve Kontrollü Atmosferde Muhafazası Üzerine Araştırmalar. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 21-24 Ekim, Yalova, 135-144.

Demirkol, A., Pekmezci, M., 1999b. Antalya Koşullarında Üretilen Fuerte Avokado Çeşidinin Soğukta ve Modifiye Atmosferde (MA) Muhafazası Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül, Ankara,132-135.

Demirkol, A., Pekmezci, M., 1999a. Antalya Koşullarında Yetiştirilen “Hass” ve “Fuerte” Avokado Çeşitlerinin Meyve Büyüme ve Gelişme Seyri ile Derim Olgunluğunun Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül, Ankara, 590-594.

Dorria, M.A, Fayek, M.A., Abd El-M., Abu-Aziz, B., Aml, R.Y., 2007. Postharvest Storage of Hass and Fuerte Avocados Under Modified Atmosphere Conditions. Journal of Applied Science Research, 3 (4) 267-274.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, Ders Kitabı:295, Ankara, 381s.

Feygenberg O., Hershkovitz, V., Ben-Arie, R., Jacob, S., Pesis, E., Nikitenko, T., 2004. Postharvest Use of Organic Coating for Maintaining Bio-Organic Avocado and Mango Quality. Proc. 5th Int. Postharvest Symp. (Eds. F. Mencarelli and P. Tonutti), Acta Hort. 682, ISHS 2005, 1057-1061.

Flitsanov, U., Mizrach, A., Liberzon, A., Akerman, M., Zauberman, G., 2000. Measurement of Avocado Softening at Various Temperatures Using Ultrasound. Postharvest Biology and Technology 20, 279-286.

Forero, M.P., 2007. Storage Life Enhancement of Avocado Fruits. Department of Bioresource Engineering, McGill University, (A thesis of the degree of Master of Science), Canada, p: 78.

Huysamer, M., Mare, L., 2003. The Effect of Relative Humidity and Ethylene Scrubbing on Fuerte and Hass Avocado Fruit Quality. South African Avocado Growers’Association Yearbook, 26 (96) 98-105.

Jeong, J., Huber, D.J., Sargent, S.A., 2003. Delay of Avocado (Persea americana) Fruit by 1- Methylcyclopropene and Wax Treatments. Postharvest Biology and Technology 28, 247–257.

Kader, A.A., Arpaia, M.L., 2006. Avocado, Recommendations for Maintaining Postharvest Quality. Postharvest Technology Research and Information Center. Http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ ProduceFacts/Fruit/Avocado.shtml, July 15,3p.

Lee, S.K., Young, R.E., Schiffman, P.M., Coggins, Jr.C.W., 1983. Maturity Studies of Avocado Fruit Based on Picking Dates and Dry Weight. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 108 (3): 390-394.

Lee, S.K., Young, R.E., 1984. Temperature Sensitivity of Avocado Fruit in Relation to C2H4 Treatment. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 109 (5): 688-692.

Loeillet, D., 1997. Avocado and Europe. Fruitrop. 34: 6-15.

Maftoonazad N., Ramaswamy, H.S., 2005. Postharvest Shelf-life Extension of Avocados Using Methyl Cellulose-based Coating. LWT - Food Science and Technology 38 (6), 617-624.

Meir, S., Naiman, D., Hyman, J.Y., Akerman, M., Zauberman, G., Fuchs, Y., 1997. Modified Atmosphere Packaging Enables Prolonged of “Fuerte“ Avocado Fruit. Acta Horticulturae, Postharvest Conference 1996, New Zealand.

Mizrach, A., Flitsanov, U., Akerman, M., Zauberman, G., 2000. Monitoring Avocado Softening in Low-temperature Storage Using Ultrasonic Measurements. Computers and Electronics in Agriculture. Volume 26, Issue 2, 199-207.

Özdemir, A.E., Çandır, E.E., Toplu, C., Kaplankıran, M., Demirkeser, T.H., Yıldız, E., 2009. The Effects of Physical and Chemical Changes on the Optimum Harvest Maturity in Some Avocado Cultivars. Afr. J. Biotechnol., 8 (9) 1878-1886.

Pesis, E., 2004. Use of Organic Coating for Maintaining Fruit Quality of Organic Avocado and Mango. Proc. 5th Int. Postharvest Symp. Volume of Abstracts, Verona, Italy, p: 87.

Pesis, E., Ackerman, M., Ben-Arie, R., Feygenberg, O., Feng, X., Apelbaum, A., Goren R., Prusky, D., 2002. Ethylene Involvement in Chilling Injury Symptoms of Avocado During Cold Storage. Postharvest Biology and Technology 24, 171-181.

Sadler, G.O., 1994. Titratable Acidity, Chapter 6 (Ed: Nielsen SS. Introduction to the Chemical Analysis of Foods),. Jones and Bartlett Publishers, Borton, USA, 81-91.

Song, J., Weimin, D., Beaudry, R.M., Armstrong, P.R., 1997. Changes in Chlorophyl Flourescence of Apple Fruit During Maturation, Ripening and Senecence. HortSci., 32(5) 891-896.

Toplu, C., Demirkeser, T.H., Kaplankıran, M., Demirkol, A., Baturay, S.G., Yanar, M., 1998. Bazı Avokado Çeşitlerinin İskenderun Koşullarında Gösterdikleri Verim Durumları ve Kalite Parametreleriyle Büyüme Şekilleri. Derim, 15 (2):50-57.

Tuzcu,Ö., Doğrular, H. A., Demirkol, A., Kaplankıran, M., Yeşiloğlu, T., 1987. Antalya Ekolojik Koşullarında Bazı Önemli Avokado Çeşitlerinde En Uygun Aşılama Yöntem ve Zamanlarının Belirlenmesi. Derim, 4 (3): 110-125.

Vakis, N.J., 1982. Storage Behaviour of Ettinger, Fuerte and Hass Avocados Grown on Mexican Rootstock in Cyprus. J. Hort.Sci., 57 (2): 221-226.

Yahia, E.M., Gonzalez-Aguilar, G., 1998. Use of Passive and Semi-active Atmospheres to Prolong the Postharvest Life of Avocado Fruit. Lebensmittel Wissenschaft und Technologie Food Science and Technology 31, 602–606.

Zauberman, G., Fuchs, Y., 1981. Effect of Wounding on ‘Fuerte’ Avocado Ripening. HortScience 16, pp. 496–497.

Zauberman, G., Fuchs, Y., Yanko, U., Akerman, M., 1988. Responses of Mature Avocado Fruit to Postharvest Ethylene Treatment Applied Immediately After Harvest. Hortscience, 23 (3): 588-589.

Zauberman, G., Jobin-Decor, M.P., 1995. Avocado (Persea americana Mill.) Quality Changes in Response to Low-Temperature Storage. Postharv. Biol. Technol. 5, pp. 235–243.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1304-2653
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2002

2.5b 2.1b