Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Açık Alanda Yetiştirilen Biberlerde Bazı Virüslerin Serolojik ve Moleküler Tanısı

Bu çalışma, Doğu Akdeniz Bölgesi’ni oluşturan Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde açıkta biber yetiştiriciliği yapılan alanlarda mevcut virüslerin saptanması, örneklerde yaygınlığının belirlenmesi, virüs izolatlarının elde edilmesi ve muhafazası amacıyla yapılmıştır. Çalışmalar kapsamında 2014 ve 2015 yıllarında yapılan surveylerde, virüs benzeri hastalık belirtisi gösteren toplam 1225 adet biber bitkisi örneği alınmıştır. Bu örneklerde Alfalfa mosaic virus (AMV), Chilli veinal mottle virus (ChiVMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Pepper mild mottle virus (PMMoV), Pepper mottle virus (PepMoV), Pepper veinal mottle virus (PVMV), Potato X virus (PVX), Potato Y virus (PVY), Tobacco etch virus (TEV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Tomato spotted wilt virus (TSWV) ve Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) varlığı Double Antibody Sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (DAS-ELISA) ve Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Testlenen örneklerin 728 adedinin 10 farklı virüs etmeni ile tekli, ikili ve çoklu enfeksiyon şeklinde bulaşık olduğu belirlenmiştir. Biber örneklerinde virüs etmenlerinin bulunma oranı yüzde ile belirleme metodu kullanılarak %59.4 olarak belirlenmiştir. İki yılın ortalamasında %33.68 bulunma oranı ile CMV ilk sırayı almıştır. Bunu sırasıyla %22.26 ile TEV, %19.64 ile PVY, %11.38 ile PVMV, %4.66 ile TSWV, %3.3 ile PepMoV, %1.52 ile PMMoV, %1.42 ile ToMV %1.08 ile TMV ve AMV izlemiştir. Testlenen örneklerde ChiVMV, PVX ve TYLCV etmenleri bulunmamıştır.

Serological and Molecular Detection of Some Viruses in Open-Field Peppers in the Eastern Mediterranean Region

The aim of this study is to identify the viruses present in pepper plants, to determine the prevalence of these viruses in the pepper samples, to obtain and maintain virus isolates collected from the open fields in Adana Mersin, Hatay, Kahramanmaras and Osmaniye provinces in the Eastern Mediterranean Region. In the surveys conducted within the scope of the studies, totally 1225 samples of pepper plants showing virus-like diseases were collected in 2014 and 2015 years. In these samples, Alfalfa mosaic virus (AMV), Chilli veinal mottle virus (ChiVMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Pepper mild mottle virus (PMMoV), Pepper mottle virus (PepMoV), Pepper veinal mottle virus (PVMV), Potato X virus (PVX), Potato Y virus (PVY), Tobacco etch virus (TEV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Tomato spotted wilt virus (TSWV) and Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) were investigated. The presence of these viruses in the pepper samples were determined using double antibody sandwich enzyme linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) and reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) methods. Among tested samples, 728 were infected as single, double and/or multiple infections of ten different viruses. The infection ratio in pepper samples was determined as 59.4% by using the percentage determination method. As an average of two years, CMV was the most common virus with the infection ratio of 33.68%. This was followed by TEV (22.26%), PVY (19.64), PVMV (11.38%), TSWV (4.66%), PepMoV (3.3%), PMMoV (1.52%), ToMV (1.42%), TMV and AMV (1.08%). In the tested samples ChiVMV, PVX and TYLCV were not found.

Kaynakça

Adkins, S., Zitter, T., Momol T., Tospoviruses (Family Bunyaviridae, Genus Tospovirus) 2005. Fact Sheet PP-212, One of a Series of The Plant Patology Department, Florida Cooparative Extension Services.

Arlı-Sokmen, M., Mennan, H., Sevik, M.A., Ecevit, O., 2005. Occurrence of Viruses in Field-grown Pepper Crops and Some of Their Reservoir Weed Hosts in Samsun, Turkey, Pyhtoparasitica, 33 (4):347-358.

Buzkan, N., Demir, M., Öztekin, V., Mart, C., Çağlar, B.K., Yılmaz, M.A., 2006. Evaluation of the status of capsicum viryses in the main growing regions of Turkey, EPPO Bulletin Vol.36 Issue 1, pages 15-19.

Buzkan, N., Yüzer, D., 2009. Kahramanmaraş Kırmızı Biberlerinde Tohumla Taşınan Virüslerin Moleküler Tanısı, Alatarım, 8 (1):1-7.

Buzkan, N., Arpaci, B.B., Simon, V., Fakhfakh, H., Moury, B., 2012. High prevalence of poleroviruses in field-grotn pepper in Turkey and Tunisia. Arch Virol., 158(4):881-885.

Bora, T., Karaca İ., 1970. Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararın Ölçülmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, Yayın No:167.s9,26.

Clark, M.F., Adams A.N., 1977. Characteristics of the microplate method of enzyme linked immunosorbent assay for dedection of plant viruses J. of Gen. Virol. 34:475- 483.

Çağlar, B.K., Fidan, H., Elbeaino, T., 2012. Detection and Molecular Characterization of Pepper Mild Mottle Virus from Turkey, J Phytopathology. vol.161, pp.434-438.

Çulal Kılıç, H., Yardımcı, N., Toplu, S., Konu, A., 2015. Cucumber mosaic virus and Pepper mild mottle virus in pepper growing areas in Burdur Province, Turkey, International Journal of Scientific and Technological Research, ISSN 2422- 8702 (Online) Vol 1, No.1.

Çulal Kılıç, H., Yardımcı, N., Deniz, F., 2016. Burdur ve Denizli İli Biber Üretim Alanlarında Domates Mozayik Virüs’ünün Araştırılması. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, 631.

Çulal Kılıç, H., Yardımcı, N., Bal, A., Güneş, A., Deniz, F., 2017. Sensitive Detection of Tomato Spotted Wilt Virus from Pepper Plants by DAS-ELISA, RT-PCR and IC-RT-PCR. Romanian Biotechnological Letters, Vol.22 No.5 12934-12939.

FAO, 2016. Statistical Databases. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/vi sualize.

Fidan, H. Adak, N.A., Sürer A.K., Akerzurumlu E., 2011. KKTC’de Patates Üretim Alanlarında Saptanan Virüs Hastalıkları Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28- 30 Haziran.

Fidan H., Keleş Öztürk P., 2013. Salçalık Biber Üretim Alanlarında Potansiyel Virüs Hastalıkları, Agromedya Dergisi, 6, 54- 55.

Gallitelli, D., Mınafra, A., 1994. Electroforesis. Course on Plant Virus Diagnosis, AdanaTurkey, 89-99p.

Green, S.K., Kim, J.S., 1991. Characteristics and control of viruses infecting peppers: a literature rewiev. Asian Vegetable Research and Development Center. Technical Bulletin No. 18, 60p.

Hadidi, A., Montasser, M. S., Levy, L., Goth, R. W., Converse, R. H., Madkour, M. A., Skrzeckowski, L. J., 1993. Detection of potato leafroll and strawberry mild yellow-edge luteoviruses by reverse transcription-polymerase chain reaction amplification. Plant Dis. 77:595-601. Koenning, S.R., McClure, M.A., 1981.

Interaction of Two Potyviruses and Meloidogyne incognita in Chili Pepper, Phytopathology 71:404-408.

Kumar, S., Udaya Shankar, A.C., Nayaka, S.C., Lund, O.S., Prakash, H.S., 2011.

Detection of Tobacco mosaic virus and Tomato mosaic virus in pepper and tomato by multiplex RT-PCR. Letter in applied Microbiology: 359-363.

Lee, J-S., Cho, W.K., Choi, H.S., Kim, K.H., 2011. RT-PCR Detection of Five Quarantine Plant RNA Viruses Belonging to Potyand Tospoviruses, Plant Pathol. J. 27(3) : 291-296.

Moury, B., Verdin, E., 2012. Viruses of pepper crops in the Mediterranean basin: a remarkable stasis. Advances Virus Research. Volume 84, Pages127-162.

Ozaslan, M., Bas, B., Aytekin, T., Sıgırcı, Z., 2006. Identification of Pepper Viruses by Das-elisa Assays in Gaziantep-Turkey Plant Pathology Journal, 5 (1):11-14.

Padgett, B.G., Nutter F.W., Jr., Kuhn C.W., 1987. Effect of disease resistance on tobacco etch virus epidemics in bell pepper. Plant Pathol. 77:643.

Pernezny, K., Roberts P.D., Murphy J.F., Goldberg N.P., 2003. Compendium of Pepper Diseases, The American Phytopathological Society,P 1.

Polston, J.E., Cohen, L., Sherwood T.A., Ben Joseph R., Lapidot, M., 2006. Capsicum Species: Symptomless Hosts and Reservoirs of Tomato yellow leaf curl, American Phytopathological Society Vol.96 No.5.

Quinones, M., Fonseca, D., Mertinez, Y., 2002. First Report of Tomato yellow leaf curl virus Infecting Pepper Plants in Cuba, Vol. 86, p.73.

TÜİK, 2017. Veritabanları Bitkisel Üretim İstatistikleri, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&l ocale=tr, 07.03.2018, 08:54.

Kaynak Göster