Sendika İçi Demokrasi ve Sendika İçi Kadın Örgütlenmesi

Öz Sendikaların değişen sosyal, ekonomik ve siyasal koşullar karşısında yeniden güçkazanabilmesine ilişkin tartışmalarda, kadın işçilerin örgütlenmesi konusu giderek önemkazanmaktadır. Sendikaların hiyerarşik ve bürokratik yapılanmalarının, kadınların yeniörgütlenme deneyimlerini içermekten ve istihdam ilişkilerinin niteliğindeki değişmelere cevapvermekten uzak olduğu düşüncesi yaygınlaşmaktadır. Bazı gelişmelere rağmen, kadınlarınsendikalarda yeterince temsil edilmediği, talepler ve çıkarlar bağlamında dışlandıklarıbilinmektedir. Bu sorunun önemli nedenlerinden birisi sendika demokrasilerinde temsil vekatılım konusunda görülen cinsiyet açığıdır. Makalede, kadınların sendikalardaki ikincilkonumunu değiştirebilecek araçlardan birisi olan sendika içi kadın örgütlenmesi ile demokrasimodelleri arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkiye’de sendika içinde kadınörgütlenmesinin mevcut durumu ve nitelikleri, 2014 yılında yapılan niteliksel araştırmanınsonuçlarına dayanarak analiz edilmeye çalışılacaktır.

Kaynakça

Arıcı, K. (2007). Demokratiklik ve Hukuka Uygunluk Açısından Sendika Şube GenelKurulları, Kamu İş, C.9, S.1, 1-27, http://www.kamu-is.org.tr/pdf/911.pdf.Bernaciak ,M., Gımbrell-Mccormick, R., Hayman, R.(19 Eylül 2017), .Avrupa’da SendikalarZor Zamanlara Yaratıcı Tepkiler. İstanbul: Friedrich Ebert Stiftung, http://library.fes.de/pdf-Briskin, L. (1999).Autonomy, Diversity,and Integration: Union Women’s SeparateOrganizing in North America and Western Europe in Context of Restructuring andGlobalization, Women’s Studies İnternational Forum, Vol.22, No.5, 543-554.Broadbent, K. (2007). For Women. By Women:Women-only Unions” Japan Forum, Vol.17,N.12, 213-230.Ecevit Y. (1998). Türkiye’de Ücretli Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Temelinde Analizi75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, İstanbul: Türk Tarih Vakfı Yayını, 267-284.ETUC (4 Ekim 2017), Cinsiyet Eşitliği Eylem Programı,https://www.etuc.org/IMG/pdf/etuc_gender-ark_revised- 3.pdf.Gallagher, D., Strauss, G. (1991). Union Membership Attidues and Particaption, The State ofThe Union, Strauss, G., Daniel, G. (Ed.), , IRRA. FioritoHartmann H (2008). Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği, Haz. Savran, G.A,Demiryontan, N. T. (Haz.), Kadının Görünmeyen Emeği, İstanbul: Yordam Kitap, 158-198Hayman, R. (2001). Küreselleşme Bağlamında Sendikalar ve Çıkarların Temsili, 21.YüzyıldaSendikal Politika Arayışları, Petrol İş Yayın: İstanbul,.9-30.Jackson, M. P. (1996). Sendikalar, Çev. Eriç Bilgioğlu, Ankara, Öteki Yay.Kirton, G. (2015). Progress Towards Gender Democracy in UK Unions 1987–2012, BritishJournal of Industrial Relations,53:3 September, 484-507.Kirton, G. (2015). Anatomy of Women’s Participation in Small Professional Unions,Economic end Industrial Democracy, 1-22.Kollantia A., Toplumsal Gelişmede Kadının Konumu, (M.A. İnci, Çev.), İstanbul: İnterYayınları.Meda D. (2004), Emek Kaybolma Yolunda Bir Değer mi?, (I. Ergüden, Çev.) İstanbul:İletişim Yayınları.Kirton, G. , Healy, G. (2013). Gender, Union Democracy and Leadership, Gill Kirton,Geraldine Healy (Ed.), Gender and Leadership in Unions, New York: Routledge, 47-72Ledwith, S. (2012). Gender Politics in Trade Unions.The Representation of Women BetweenExclusion and Inclusion, Transfer, Vol.18, N:2,189-199.Meda D. (2004). Emek Kaybolma Yolunda Bir Değer mi?, (Ergüden I., Çev.) İstanbul:İletişim.Parker, J. (2002). Women’s Groups in British Unions, British Journal of IndustrialRelations, Vol:40, N:1, 23-48.Perrot, M. (2005). Dışarıya Adım Atmak, Duby G., Perrot M.(Ed.), Kadınların Tarihi, (FethiA., Çev.), Cil IV İş Bankası Yayınları: İstanbul, 374-397.Salamon, M. (1998). Industrial Relations Theory and Practice. (Third Edition). New York:Prentice Hall,.Sayılan, Fevziye (2008). Kadın Emekçiler ve Sendikalar, Emek Tartışmaları 1, No: 56,İstanbul: DİSK Yayını. 263-285.Scott, Joan W., Kadın İşçi, Duby G., Perrot M.(Ed.), Kadınların Tarihi, (Fethi A., Çev.), CilIV İş Bankası Yayınları: İstanbul.Toksöz, G., Erdoğdu, S. (1998). Sendikacı Kadın Kimliği, Ankara: İmge.TÜRK İŞ (2011). 21. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara.Urhan, B. (2014), Sendikasız Kadınlar Kadınsız Sendikalar, İstanbul: KADAV.Urhan B. (2010). “Kadın Sendikaları”, Feminist Politika, Sayı.7, 5-6.Yıldırım, K. (2013). Osmanlı’da İşçiler, İstanbul: İletişim.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd370114, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {29 - 58}, doi = {}, title = {Sendika İçi Demokrasi ve Sendika İçi Kadın Örgütlenmesi}, key = {cite}, author = {URHAN, Betül} }
APA URHAN, B . (2017). Sendika İçi Demokrasi ve Sendika İçi Kadın Örgütlenmesi. Journal of Social Policy Conferences , (69) , 29-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/33251/370114
MLA URHAN, B . "Sendika İçi Demokrasi ve Sendika İçi Kadın Örgütlenmesi". Journal of Social Policy Conferences (2017 ): 29-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/33251/370114>
Chicago URHAN, B . "Sendika İçi Demokrasi ve Sendika İçi Kadın Örgütlenmesi". Journal of Social Policy Conferences (2017 ): 29-58
RIS TY - JOUR T1 - Sendika İçi Demokrasi ve Sendika İçi Kadın Örgütlenmesi AU - Betül URHAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 58 VL - IS - 69 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Sendika İçi Demokrasi ve Sendika İçi Kadın Örgütlenmesi %A Betül URHAN %T Sendika İçi Demokrasi ve Sendika İçi Kadın Örgütlenmesi %D 2017 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 69 %R %U
ISNAD URHAN, Betül . "Sendika İçi Demokrasi ve Sendika İçi Kadın Örgütlenmesi". Journal of Social Policy Conferences / 69 (Aralık 2017): 29-58 .
AMA URHAN B . Sendika İçi Demokrasi ve Sendika İçi Kadın Örgütlenmesi. Journal of Social Policy Conferences. 2017; (69): 29-58.
Vancouver URHAN B . Sendika İçi Demokrasi ve Sendika İçi Kadın Örgütlenmesi. Journal of Social Policy Conferences. 2017; (69): 58-29.