Türk Kültüründe Çalışmaya Yönelik Algı ve Tutumların Kültürel Eserler Bağlamında İncelenmesi

Öz Bu çalışmanın amacı, zihin dünyasının en görünür alanı olan kültürün açık kodlarının çalışmaya dönük tutumlar bağlamında incelenmesidir. Dünden bugüne Türk kültürünün önemli yazılı ve sözlü eserlerinde çalışma olgusunun nasıl işlendiği ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Çünkü çalışma/amel her ne kadar insanın dışa doğru, yani canlı ve cansız çevreye yönelik bir yönelimi olsa da, kuşkusuz bu yönelimin kökleri insanın iç dünyasında, duygu, düşünce arzu ve ihtiyaçlarında yer almaktadır. Duygu, düşünce, arzu ve ihtiyaçların ifadesi ise en yaygın biçimde insanoğlunun kültürel araçlarında görünmektedir. Kültürel eserlerdeki çalışma olgusuna yönelik yönlendirme, tavsiye ve önermelerin çalışma hayatına etki etmemesi mümkün değildir. Bu bağlamda Türk kültürel birikimin en önemli unsurları olan, atasözleri, türküler, halk şiirleri, masallar, efsaneler, menkıbeler ve divan şiirleri çalışmaya yönelik tutumlar bağlamında taranmış,Türk kültürünün çalışmaya yönelik tutumunun ortaya çıkartılmasına gayret edilmiştir.

Kaynakça

Açıkgöz, Ö. (2005). Toplumsal Zihniyet Olgusu ve İktisadi Gelişme İleİlgisi, Sosyoloji Konferansları Dergisi, 32, s91-123Akyüz, K. vd, (1990). Fuzuli Divanı, Ankara: Akçağ YayınlarıAlbayrak, N. (2009). Türkiye Türkçesinde Atasözleri, İstanbul: KapıYayınlarıAyan, D (2010) İslam Tasavvuf Zihniyeti Yoksulluğu Teşvik Eder mi? BazıEdebi Metinler Üzerine İzlenimler, Yardım ve Dayanışma, s57-69Aytaç, Ö. (2002). Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar, FıratÜniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, 1, s231-260Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo Kültürel Bir Perspektif, DumlupınarÜniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, s 139-160Çeker, F. (2017). Ahlaki ve Sosyo-ekonomik Bir Teşkilat Olarak Ahilik,Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12,s84-99

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd414299, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {59 - 84}, doi = {}, title = {Türk Kültüründe Çalışmaya Yönelik Algı ve Tutumların Kültürel Eserler Bağlamında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AKÇAY, Hamit} }
APA AKÇAY, H . (2018). Türk Kültüründe Çalışmaya Yönelik Algı ve Tutumların Kültürel Eserler Bağlamında İncelenmesi. Journal of Social Policy Conferences , (73) , 59-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/36332/414299
MLA AKÇAY, H . "Türk Kültüründe Çalışmaya Yönelik Algı ve Tutumların Kültürel Eserler Bağlamında İncelenmesi". Journal of Social Policy Conferences (2018 ): 59-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/36332/414299>
Chicago AKÇAY, H . "Türk Kültüründe Çalışmaya Yönelik Algı ve Tutumların Kültürel Eserler Bağlamında İncelenmesi". Journal of Social Policy Conferences (2018 ): 59-84
RIS TY - JOUR T1 - Türk Kültüründe Çalışmaya Yönelik Algı ve Tutumların Kültürel Eserler Bağlamında İncelenmesi AU - Hamit AKÇAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 84 VL - IS - 73 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Türk Kültüründe Çalışmaya Yönelik Algı ve Tutumların Kültürel Eserler Bağlamında İncelenmesi %A Hamit AKÇAY %T Türk Kültüründe Çalışmaya Yönelik Algı ve Tutumların Kültürel Eserler Bağlamında İncelenmesi %D 2018 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 73 %R %U
ISNAD AKÇAY, Hamit . "Türk Kültüründe Çalışmaya Yönelik Algı ve Tutumların Kültürel Eserler Bağlamında İncelenmesi". Journal of Social Policy Conferences / 73 (Nisan 2018): 59-84 .
AMA AKÇAY H . Türk Kültüründe Çalışmaya Yönelik Algı ve Tutumların Kültürel Eserler Bağlamında İncelenmesi. Journal of Social Policy Conferences. 2018; (73): 59-84.
Vancouver AKÇAY H . Türk Kültüründe Çalışmaya Yönelik Algı ve Tutumların Kültürel Eserler Bağlamında İncelenmesi. Journal of Social Policy Conferences. 2018; (73): 84-59.