Parkların engelli bireylerin serbest dolaşımı açısından erişilebilirliğinin irdelenmesi, Antalya Atatürk Kültür Parkı örneği

Bu çalışmanın amacı Antalya Atatürk Kültür Parkı örneğinde tüm insanlar için ortak kullanım alanı olan park alanlarının engelli bireyler tarafından kullanılabilirliğini araştırmaktır. Bu doğrultuda parklarda bulunan dolaşım hatlarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu incelenmiştir. Atatürk Parkında bulunan yaya yolları, basamaklar ve rampaların ölçümleri yapılmış, engelli dostu uygulamalar belirlenmiş, uygun olmayan uygulamalar için ise çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. Çalışma sonunda bazı zemin kaplama malzemelerinin uygun seçilmediği, arazide uygun olmayan kot farklılıklarının bulunduğu ve bazı rampaların standartlara uygun eğim ve ölçülere sahip olmadıkları ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar engelli kullanıcıların parkları ne derecede rahat kullanabildiğini ve alanda yaşadıkları sorunların neler olduğunu ortaya koymaktadır.

Scruntinization of the accessibility of parks in terms of free circulation of individuals with disabilities, a case of Antalya Atatürk Culture Park

The aim of this study is to investigate the usability of parks by disabled people in the case of Antalya Culture Park. For this purpose, compatibility of circulation paths in park according to national and international standards is investigated. Pedestrian ways, stairs and ramps in Atatürk Park are measured, disable-friendly implications are revealed and several solutions on inappropriate implications are suggested. At the end of the study, these are revealed that some pavement materials used in park are not appropriate for disabled people, there are several elevation differences on site and the size and slopes of some ramps are not coherent with the design standards. Results revealed to what extent disabled users could benefit from those areas and problems they may face.

Kaynakça

ADA (2010) Standards for Accessible Design, Department of Justice, Code of Regulations. http://www.ada.gov/business/accessiblemtg.htm. Accessed February 2010.

Artar Y, Karabacakoğlu Ç (2003) Ortez ve Tekerlekli Sandalyenin Üretimi, Standartları ve Pazar Potansiyeli. Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara.

Çınarlı S (2010) Engellilere Yönelik Kamu Hizmetleri. Kazancı Hukuk Yayım evi, İstanbul.

Karataş K (1998) Özürlüler Kentlerde Özgürce Yaşamak İstiyorlar. Ufkun Ötesi Aylık Dergisi 2, 4: 10-13.

Özdingiş N (2007) İstanbul Kent Parklarının Bedensel Özürlüler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

ÖZİ (2010) T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı, 2010. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları, Ankara. http://www.ozida.gov.tr. Erişim 15 Nisan 2010.

Philippa C, Jennıfer A, Paula L (2009) Urban Built Environments and Trajectories of Mobility Disability: Findings From a National Sample of Community-Dwelling American Adults (1986–2001)q Social Science & Medicine 69 (2009) 964–970 .

Seeland K, Nicole` S (2006) Public green space and disabled users Urban, Department of Environmental Sciences, Institute HumanEnvironment Systems, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zentrum, CHN J 75.3, CH-8092 Zurich, Switzerland Forestry & Urban Greening 5 (2006) 29–34. www.elsevier.de/ufug. Accessed 10 May 2010.

Therrien F, Desrosiers J (2010) Participation of metropolitan, urban and rural community-dwelling older adults, Archives of Gerontology and Geriatrics 51 (2010) e52–e56. www.elsevier.com/locate/archger. Accessed 10 May 2010.

TSE (1999) TS 12576 Şehir İçi Yollar - Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları.

UN (2004) Accessibility for the Disabled A Design Manual for a Barrier Free Environment, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development.

Yılmaz H, Demir M, Yeşil M, Irmak M A, Vural H (2006) Kent AçıkYeşil Alanlarına Fiziksel Engellilerin Erişimi: Erzurum ve Tokat Kent Örnekleri. Kent ve Sağlık Sempozyumu 07/09 Bursa, Bildiri Özetleri Kitabı – Sözel Bildiriler 0069 / s. 57.

Kaynak Göster

1987 1311

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İki tohumluk mısır kurutma tesisine ait yapısal verimliliğinin karşılaştırılması

Onur TAŞKIN, Tayfun KORUCU

Measurement of definable policy effects and competitiveness for orange production in Çukurova Region

OSMAN İNANÇ GÜNEY

Enerji bitkisi olarak farklı kamış türlerinin briketlenmesi üzerine bir araştırma

Sefai BİLGİN, CAN ERTEKİN, Ahmet KÜRKLÜ

Antalya kenti parklarındaki donatı elemanlarının değerlendirilmesi

Ceren YILDIRIM, REYHAN ERDOĞAN, Hilmi Ekin OKTAY

Çanakkale ilinde Karnabahar mozaik virüsü (Cauliflower mosaic virus; CaMV) izolatlarının tanılanması ve karakterizasyonu

Hasan Tuna TUZLALI, SAVAŞ KORKMAZ

Kumluca ve Finike yöreleri turunçgil bahçelerinin beslenme durumlarının belirlenmesi

SAHRİYE SÖNMEZ, ŞULE ORMAN, Sedat ÇITAK, Isın OĞUZ KOCABAS, Hüseyin KALKAN, Dilek Saadet ÜRAS, Huseyin OK, Sevil ÇITAK OZSAYIN, ERDEM YILMAZ, N.Kemal SÖNMEZ, Mustafa KAPLAN

Vermikompostun beyaz baş lahananın (Brassica oleracea var. Alba) verim, kalite ve mineral beslenme durumu üzerine etkisi

İSMAİL EMRAH TAVALI, Ahmet Şafak MALTAŞ, İLKER UZ, Mustafa KAPLAN

Parkların engelli bireylerin serbest dolaşımı açısından erişilebilirliğinin irdelenmesi, Antalya Atatürk Kültür Parkı örneği

TAHSİN YILMAZ, Duygu GÖKCE

Sakız koyunlarında seksüel aktivite ile ilgili bazı özellikler

Tamer SEZENLER, Yalçın YAMAN, Ayhan CEYHAN, Mustafa KÜÇÜKKEBAPÇI, M. Akif YÜKSEL

Citrus brown mite; Eutetranychus orientalis (Klein 1936) (Acari: Tetranychidae), in Turkey

SULTAN ÇOBANOĞLU, MUSTAFA CAN