Farklı aşılama zamanlarının keçiboynuzunda aşı tutma ve sürme oranları üzerine etkileri

Bu çalışmada, tüpte yetiştirilen keçiboynuzu fidanları için en uygun aşılama zamanının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada materyal olarak altı yabancı keçiboynuzu çeşidi ile dört yerli tip kullanılmıştır. Mart ve nisan ayları olmak üzere iki farklı zamanda yapılan aşılamalarda, aşı tipi olarak T göz aşısı seçilmiştir. Aşı tutma ve sürme oranı ile sürgün gelişiminin incelendiği çalışmada, sonuçlar çeşit ve tipler göz önüne alınarak aşılama zamanlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, mart ayında yapılan aşılarda aşı tutma oranının % 62,22 ile % 75,55 ve nisan ayında yapılan aşılarda ise % 64,44 ile % 77,78 arasında olduğunu göstermiştir. Aşı sürme oranı ise mart ayında yapılan aşılarda % 55,55 ile % 75,55 ve nisan ayında ise % 11,11 ile % 22,22 arasında saptanmıştır. Nisan ayında yapılan aşılarda sürme oranının daha düşük saptanması, yaz aylarında sıcak esen kuru rüzgârların tutan aşılarda sürgünlerde geriye kurumaya neden olmasından kaynaklanmıştır. Aşılamadan 8 ay sonra yapılan ölçümlerde, sürgün çap ve boy gelişimi mart ayında yapılan aşılarda daha yüksek belirlenmiştir. Fidanların, aşılamadan yaklaşık bir yıl sonra araziye dikim aşamasına getirilebileceği gözlenmiştir.

The effects of different grafting periods on the bud take and sprouting rates in carob

The objective of this study was to determine the best grafting period of carob grown in plastic pots. Six commercial carob cultivars and four domestic carob genotypes were selected as plant materials. March and April were selected as grafting periods and T budding was used as grafting method. The bud take rate and shoot growth were determined according to carob cultivars and genotypes taking into consideration the grafting period. The results showed that the bud take rate was between 62% and 75% in March grafting and between 64% and 77% in April grafting, respectively. The bud sprouting rate was determined to be between 75% to 55% in March and 22% to 11% in April grafting, respectively. The low sprouting of the buds in April grafting resulted from hot-dry winds in summer causing dry back of the buds. In the measurements eight months after grafting, shoot diameter and length were higher in March grafting than in April. It was observed that the grafted plants can be ready to be transferred to the field one year after grafting.

Kaynakça

Anonim (2012) Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtları, Ankara.

Batlle I, Tous J (1997) Carob tree Ceratonia siliqua L. promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. No. 17. Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben/International Plant Genetic Resources Institute, Rome. pp. 17-92

Gubbuk H, Gunes E, Ayala-Silva T, Ercisli S (2011) Rapid vegetative propagation method for carob. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39: 251-254.

Hakim I, Islam MR, Mamun AN, Ahmed G, Khan R (2010) Clonal propagation of carob (Ceratonia siliqua L. Fabaceae). Bangladesh Journal of Botany 39: 15-19.

Kumar GNM (2011) Propagation of plants by grafting and budding. A Pasific Northwest Extension Publication, Pnw496.

http://cru.cahe.wsu.edu/cepublications/pnw496/pnw496.pdf. Accessed 3 November 2010. Marton JF (1987) Fruits of warm climates.

http://www.hort.perdue.edu/newcrop/maron/carob.html. Accessed 3 November 2010.

Naghmouchi S, Khouja IM, Rejeb MN, Boussaid M (2008) Effect of growth regulators and explant origin on in vitro propagation of Ceratonia siliqua L. via cuttings. Biotechnology, Agronomy, Society and Environment (BASE) 12: 251-258.

Pekmezci M, Gübbük H, Erkan M, Onus AN, Biner B, Adak N, Karaşahin I (2004) Akdeniz bölgesinde yetiştirilen keçiboynuzu tiplerinin seleksiyonu ve seçilen tiplerin muhafazası. Proje Sonuç Raporu No: TOGTAG-TARP-2523, Antalya.

Yıldız A (1995) Keçiboynuzunun (Ceratonia siliqua L.) değişik yöntemlerle çoğaltılması üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, , Adana.

Kaynak Göster