Çim alanların su gereksinimi ve sulanması

Çim alanlarının çoğunda, yağış ve toprakta depolanan sudan sağlanan suyun, zaman ve miktar olarak bitki su gereksinimi ile uyuşması çok enderdir. Su, miktar ve maliyet bakımından sınırlı olursa, çim sulaması için suyun etkin kullanılması gerekir. Bu ise yeterli suyu eş düze biçimde dağıtan ve gerçekçi bir minimum su kullanımı sağlayan yönetim girdilerinin uygulanabildiği sulama sistemleri gerektirir. Çimler, toprak yüzeyinin tümünü örtme ve günlük olarak kullanılma özellikleriyle diğer bitkilerden farklılık gösterirler. Bu özellikler, diğer bitkilerde yaygın olarak kullanılan salma ve karık gibi sulama yöntemlerinin seçenek dışı kalmasına neden olur. Sulanan çim alanlarda, çoğu zaman tarla ve bahçe bitkilerinde görülmeyen birçok sorunla karşılaşılır. Çimler çok yıllık olduklarından, çim şeritlerinin üretimi dışında sabit yağmurlama sulama sistemleri tercih edilir. Bu; eğimi, o yerdeki farklı toprak tiplerim, farklı çimleri, hem dağılım desenine engel olan hem de su için rekabet eden ağaç ve çalıların varlığını göz önünde tutan, dikkatli bir tasarım gerektirir. Bu makalede farklı çim tür ve çeşitlerinin su kullanımları, kültürel uygulamaların su kullanımına etkisi, çim alanlarda sulama randımanını sınırlayan toprak sorunları ve giderilmesi, çim sulaması ekipmanları ve teknolojisindeki ilerlemeler gibi sulamanın çim alanlara özgü esasları üzerinde durulacaktır.

Turfgraass water use and irrigation

On many turfgrasses, water available from rainfall and soil storage is raerly synchronized with plant needs as time or quantity. If water supplies are limited in amount and costly, water for turfgrass irrigation must be used efficiently. This requires irrigation system capable of uniform delivery to the turf in appropriate amounts and the ability to apply which management inputs relate to a realistic minimum water use. Turfgrasses differ from other crops in that they constitue full ground cover and are used daily. These eliminate irrigation methods common on other crops, such as flood and furrow methods. Irrigated turfgrass sites often present a number of problems not encountered for irrigation of agronomic or horticultural crops. Since turfgrasses are perennials, except for the case of sod production, permanent sprinkler irrigation systems are preferred. This requires careful design to account for slopes, different soil types on a site, different turfgrasses, and the presence of trees and shrubs that may compete for water, as well as interfere with distribution pattern. In this artickle, those aspects of irrigation that are' unique to turfgrasses are emphasized: water use rates of different turfgrass species and cultivars, soil problems on turf sites that limit irrigation efficiency and correction of these problems, and a review of advances in turfgrass irrigation equipment technology.

Kaynak Göster

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1301-2215
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1983

7b4.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erken laktasyon döneminde tekdüze yemlemenin koyunlarda süt verimi ve kuzuların gelişimine etkileri

İ.Yaman YURTMAN, SİBEL SOYCAN ÖNENÇ, Fevzi KARAAĞAÇ, Levent COŞKUNTUNA, M. Levent ÖZDÜVEN

Determination of rooting capability of different parts of annaul shoots of ( Rosa glauca and Rosa pendulina ) in the fog house

SALİH ÜLGER, İbrahim BAKTIR, Wolfgang SPETHMANN

Entansif besiyle alınan ve köy koşullarında yetiştirilen kıl keçisi oğalaklarının kesim ve karkas özelliklerinin karşılaştırılması

Umut AYDIN, İ.Zafer ARIK

Erkenci ve çekirdeksiz üzümlerin ( Vitis vinifera L.,) embiryo kültürü yoluyla çoğaltılması üzerine araştırmalar

Yalçın Ayşe ELİDEMİR, H.ibrahim UZUN

Bitki örtüsü ve su erozyonu ilişkileri

Ümit YILMAZ, Zeki ALAGÖZ

Toprağa uygulanan farklı organik materyallerin ıspanak bitkisinde verim ile bazı kalite ögeleri ve mineral madde içerikleri üzerinde etkileri

Cihat KÜTÜK, BÜLENT TOPCUOĞLU, KÖKSAL DEMİR

Türkiye'de yaş meyve ve sebze pazarlaması: Sorunlar ve çözüm önerileri

BURHAN ÖZKAN, Serpil YILMAZ, İbrahim YILMAZ

Potasyumlu ve magnezyumlu gübrelemenin örtü altında yetiştirilen domates bitkisinde ürün ve klorofil ile yetişme dönemi süresince bazı bitki besinlerinin örnekleme dokularındaki içerikleri üzerine etkileri

BÜLENT TOPCUOĞLU, S .Rıfat YALÇIN

Çim alanların su gereksinimi ve sulanması

RUHİ BAŞTUĞ

Türkiyede uygulanan girdi kullanımı teşvik politikaları

Serpil YILMAZ, İbrahim YILMAZ, BURHAN ÖZKAN