C-Reaktif protein/albümin oranının sirotik hastalarda prognostik amaçlı kullanımı

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada yeni tanı siroz hastalarında tanı anındaki C-reaktif protein-albümin oranının hepatosellüler karsinom, hepatik ensefalopati, mortalite, Child-Pugh ve MELD skorları ile ilişkisini araştırdık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 2011-2017 yılları arasında Gastroenteroloji ve Hepatoloji polikliniğe başvuran yeni tanı siroz hastalarının hasta kayıtları incelenerek retrospektif olarak yapılmıştır. Çalışmaya alınma anında spontan bakteriyel peritonit, hepatik ensefalopati veya hepatosellüler karsinom tanısı olanlar ve 18 yaşından küçük olanlar çalışmadan dışlanmıştır. Bulgular: Araştırma popülasyonu 78 erkek (%66.1) ve 40 kadın (%33.9) hasta olmak üzere 118 kişiden oluştu. Hastaların ortalama yaşı 50.3±11.7 yıldı. Hastalarda sirozun en sık etiyolojik faktörleri hepatit B (%37.3), kriptojenik (%17.8) ve hepatit C (%11.9) idi. Hastaların ortalama takip süresi 48 aydı. Risk faktörlerinin dahil edildiği çok değişkenli stepwise Cox regresyon modelinde; hepatik ensefalopati gelişmesi (HR:4.21; p=0.001), başlangıç MELD skoru (HR:1.17; p

Prognostic utility of C-Reactive protein/albumin ratio in cirrhotic patients

Background and Aims: In this study, we investigated the relationships between C-reactive protein/albumin ratio and hepatocellular carcinoma, hepatic encephalopathy, mortality, Child-Pugh score and model for endstage liver disease scores in newly diagnosed cirrhotic patients. Materials and Methods: This study was performed retrospectively by examining records of newly diagnosed cirrhotic patients who applied to the Gastroenterology and Hepatology Polyclinic between 2011 and 2017. Patients who were diagnosed with hepatic encephalopathy, hepatocellular carcinoma or spontaneous bacterial peritonitis at admission, and patients younger than 18 years were excluded from the study. Results: The study population was consisted of 118 patients; 78 men (66.1%) and 40 women (33.9%). The mean age of the patients was 50.3±11.7 years. The most common etiologic factors for cirrhosis were hepatitis B (37.3%), cryptogenic (17.8%) and hepatitis C (11.9%). The mean follow-up period for the patients was 48 months. Using the multivariate stepwise Cox regression model in which risk factors were included. hepatic encephalopathy development (HR=4.21; p=0.001), initial model for end-stage liver disease score (HR=1.17; p

Kaynakça

Altamirano-Barrera A, Barranco-Fragoso B, Méndez-Sánchez N. Management strategies for liver fibrosis. Ann Hepatol 2017;16:48-56.

Djiambou-Nganjeu H. Hepatic encephalopathy in liver cirrhosis. J Transl Int Med 2017;5:64-7.

Chedid MF, Kruel CRP, Pinto MA, et al. Hepatocellular carcinoma: diagnosis and operative management. Arq Bras Cir Dig 2017;30:272-8.

Peng Y, Qi X, Guo X. Child-Pugh versus MELD score for the assessment of prognosis in liver cirrhosis: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Medicine (Baltimore). 2016;95:e2877.

Koyama Y, Brenner DA. Liver inflammation and fibrosis. J Clin Invest 2017;127:55-64.

Cervoni JP, Amorós À, Bañares R, et al. Prognostic value of C-reactive protein in cirrhosis: external validation from the CANONIC cohort. Eur J Gastroenterol Hepatol 2016;28:1028-34.

Brown RS Jr, Kumar KS, Russo MW, et al. Model for end-stage liver disease and Child-Turcotte-Pugh score as predictors of pretransplantation disease severity, posttransplantation outcome, and resource utilization in United Network for Organ Sharing status 2A patients. Liver Transpl 2002;8:278-84.

Yu ST, Zhou Z, Cai Q, et al. Prognostic value of the C-reactive protein/albumin ratio in patients with laryngeal squamous cell carcinoma. Onco Targets Ther 2017;10:879-84.

Liu Z, Jin K , Guo M, et al. Prognostic value of the CRP/Alb ratio, a novel inflammation-based score in pancreatic cancer. Ann Surg Oncol 2017;24:561-8.

Qin G, Tu J, Liu L, et al. Serum albumin and C-reactive protein/Albumin ratio are useful biomarkers of Crohn’s disease activity. Med Sci Monit 2016;22:4393-400.

Stewart CA, Malinchoc M, Kim WR, Kamath PS. Hepatic encephalopathy as a predictor of survival in patients with end-stage liver disease. Liver Transpl 2007;13:1366-71.

Wong RJ, Gish RG, Ahmed A. Hepatic encephalopathy is associated with significantly increased mortality among patients awaiting liver transplantation. Liver Transpl 2014;20:1454-61.

Kamath PS, Wiesner RH, Malinchoc M, et al. A model to predict survival in patients with end-stage liver disease. Hepatology 2001;33:464-70.

Wei XL, Wang FH, Zhang, et al. A novel inflammation-based prognostic score in esophageal squamous cell carcinoma: the C-reactive protein/albumin ratio. BMC Cancer 2015;15:350.

Xu XL, Yu HQ, Hu W, Song Q, Mao WM. A novel inflammation-based prognostic score, the C-reactive protein/Albumin ratio predicts the prognosis of patients with operable esophageal squamous cell carcinoma. PLoS One 2015;10:e0138657.

Sun P, Chen C, Xia Y, et al. The ratio of C-reactive protein/Albumin is a novel inflammatory predictor of overall survival in cisplatin-based treated patients with metastatic nasopharyngeal carcinoma. Dis Markers 2017;2017:6570808.

Gibson DJ, Hartery K, Doherty J, et al. CRP/Albumin ratio: An early predictor of steroid responsiveness in acute severe ulcerative colitis. J Clin Gastroenterol 2017 Jul 21.

Asher V, Lee J, Bali A. Preoperative serum albumin is an independent prognostic predictor of survival in ovarian cancer. Med Oncol 2012;29:2005-9.

Kaynak Göster

270 157

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

C-Reaktif protein/albümin oranının sirotik hastalarda prognostik amaçlı kullanımı

Mustafa KAPLAN, İhsan ATEŞ, MERAL AKDOĞAN KAYHAN, SABİTE KACAR, Muhammet Yener AKPINAR, Volkan GÖKBULUT, Orhan ÇOŞKUN, Adem AKSOY, Ufuk Barış KUZU

Sonoelastrografi ile fokal pankreas kitleleri; fokal pankreatit mi? Pankreatik adonakanser mi?

Melike Ruşen METİN, Mustafa TAHTACI

Prekanseröz lezyonların Helicobacter pylori eradikasyonuna olan etkisi

Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY, Muhammet Yener AKPINAR, Ferdane PİRİNÇCİ SAPMAZ, ZEYNEP GÖKTAŞ, Gülçin Güler ŞİMŞEK, Metin UZMAN, Yaşar NAZLIGÜL

Characteristics of non-hepatic cancers in cirrhotic patients

Enver AKBAŞ, Reskan ALTUN, Murat KORKMAZ

Kronik hepatitli ve karaciğer sirozlu hastaların biyoelektrik impedans yöntemi ile değerlendirilmesi

Haşim NAR, İDRİS KIRHAN, Hüseyin TAŞKIRAN, ÇİĞDEM CİNDOĞLU, AHMET UYANIKOĞLU, Necati YENİCE

Gastroözofageal reflü hastalığında diyafram krusları arasındaki açı ile asit reflü şiddeti arasındaki ilişki: bir retrospektif kohort çalışması

Süleyman ORMAN, Ahmet ASLAN

Neopterin as an indicator of inflammation in chronic viral hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma

Muhammed Fatih AYDIN, Şule NAMLI KOÇ, SABİYE AKBULUT, Dilek OĞUZ

Kolon polipleri ve diyet ilişkisi

YASİN ŞAHİNTÜRK, Ayhan Hilmi ÇEKİN

Helicobacter pylori CagA IgG pozitifliğinin gastrointestinal yakınmalar ve histopatolojik bulgular ile ilişkisi

Sibel BAKIRCI ÜREYEN, Cumali EFE, Narin NASIROĞLU İMGA, Tankut KÖSEOĞLU, Ersan ÖZASLAN, Hasan TUNCA, Engin SENNAROĞLU