Pregabalin\'e yanıtlı ilaca dirençli kronik küme baş ağrısı olgusu

Kaynakça

1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013;33(9):629–808.

2. Pedersen JL, Barloese M, Jensen RH. Neurostimulation in cluster headache: a review of current progress. Cephalalgia 2013;33(14):1179–93.

3. Piacentino M, D’Andrea G, Perini F, Volpin L. Drug-resistant cluster headache: long-term evaluation of pain control by posterior hypothalamic deep-brain stimulation. World Neurosurg 2014;81(2):442.e11–5.

4. Leandri M, Luzzani M, Cruccu G, Gottlieb A. Drug-resistant cluster headache responding to gabapentin: a pilot study. Cephalalgia 2001;21(7):744–6.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0012
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018

3.4b 2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Primer saplanıcı başağrısı: İki olgu sunumu

Murat GUNTEL, Ozge HURDOGAN, Derya ULUDÜZ, Taşkın DUMAN

Duchenne musküler distrofili çocuk hastada spinal anestezi uygulaması

ÖZLEM ÖZMETE, MESUT ŞENER, ESRA ÇALIŞKAN, Anış ARIBOĞAN

Postoperatif ağrıda deksketoprofenin preventif etkisi

İsmail Kerem GELİR, MEHMET SACİT GÜLEÇ, Dilek CEYHAN

Lomber disk cerrahisi için peroperatif intravenöz parasetamol ve lornoksikamın postoperatif ağrı ve opioid tüketimine etkileri: Randomize, prospektif plasebo kontrollü bir çalışma

Serhat BİLİR, BÜLENT SERHAN YURTLU, VOLKAN HANCI, RAHŞAN DİLEK OKYAY, GÜLAY ERDOĞAN KAYHAN, Hilal Peri AYOĞLU, IŞIL ÖZKOÇAK TURAN

Metformin tedavisine bağlı olarak gelişen küme benzeri baş ağrısı

Çetin Kürşad AKPINAR, Tuğba YAZICI, Selvet ERDOĞAN, Taner ÖZBENLİ

Gabapentin tedavisine belirgin yanıt alınan ağrılı ayaklar ve hareketli parmaklar sendromu

SİBEL GÜLER, Selçuk YAVUZ, Engin NAKUŞ, Yüce DOĞRU

Ultrason eşliğinde kronik ağrı girişimleri (2. bölüm)

Taylan AKKAYA, Alp ALPTEKİN, Derya ÖZKAN

Sedasyon tanılama yöntemi- konfor skalasının geçerlik güvenirlik çalışması

DİLEK BEYTUT, DİDAR ZÜMRÜT BAŞBAKKAL, Bülent KARAPINAR

Eklem ve yumuşak doku enjeksiyonlarının muskuloskeletal ağrı üzerine kısa dönem etkinliği: girişimsel kohort çalışması

HAMZA SUCUOĞLU, Sibel ÖZBAYRAK SÜZEN, Murat ULUDAĞ, Şansın TÜZÜN

Pregabalin\'e yanıtlı ilaca dirençli kronik küme baş ağrısı olgusu

Çetin Kürşad AKPINAR, Selvet ERDOĞAN