Ferdinand David'in Çok Yönlü Müzikal Kimliğiyle Dönemine ve Günümüze Etkileri

19. yüzyılda Almanya’da etkili olan romantizm akımı müzik alanında klasik dönemden sonra birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Müzikteki yenilikler keman çalımında da birçok değişime yol açarak Alman Keman Okulu’nun özünü bulmasını sağlamıştır. 19. yüzyıl bu sebeple Alman Keman Okulu için bir altın çağdır. Alman Keman Okulu’nun bu çağı yaşamasında müzikteki değişimlerin yanı sıra dönemin kemancılarının da etkisi olduğu görülmektedir. Ferdinand David bu dönemin önemli kemancılarından biridir. Ünlü kemancı 1810 yılında Hamburg’da doğmuş, keman eğitimine yine bu dönemin önemli isimlerinden olan Louis Spohr ile başlamıştır. Louis Spohr’la yaptığı çalışmalar sonucu solist olarak birçok şehirde sayısız konser vermiş ve ülkesinde erken yaşta tanınmıştır. David aynı zamanda Mendelssohn’un yakın arkadaşıdır. Yıllar süren dostlukları boyunca Alman müziğinin gelişimi için gayret göstermişlerdir. Mendelssohn’un Leipzig Gewandhaus Orkestrası’ndaki direktörlüğü ve David’in başkemancılığı sayesinde Leipzig şehri müzik alanında büyük önem kazanmıştır. Leipzig Konservatuvarı için gerçekleştirdikleri katkılar da şehrin müziğinin daha sonraki nesillere aktarımını sağlamıştır. Ferdinand David günümüzde çoğunlukla besteciliğiyle anılmaktadır. 1837 yılında yazdığı trombon konçertinosunun günümüzde çok kez seslendirilmesi bestecilik yönüyle anılmasının sebeplerindendir. Ayrıca yaşamı ve icracılığı hakkındaki kaynak eksikliği ünlü kemancının bestecilik yönünün daha ön planda olmasına yol açmaktadır. Birçok ülkenin çok sesli müzik icrasına etki etmiş olan Alman Keman Okulu’nun kurucularından biri olarak Ferdinand David’in keman eğitimi ve icracılığına önemli etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu etkiler Ferdinand David’in yaşamıyla birlikte bu çalışma içerisinde incelenmiştir.

Ferdinand David’s Influences on His Period and Today with His Multi-Functional Identity

The movement of Romanticism, which was influential in the 19th century of Germany, brought many innovations in the field of music after the Classical period. Innovations in the field of music also enabled the German Violin School to find its essence as it has led to many changes in violin playing. Therefore, 19th century can be regarded as a golden era for German Violin School. The very reasons for German Violin School having experienced such an age can be explained not only with the changes in music but also with the influence of the 19th century violinist. Ferdinand David is one of the outstanding violinists in this period. The well-known violinist was born in 1810 in Hamburg and started his violin education with Louis Spohr who was also one of the most important figures of this period. As a result of studying with Louis, he gave many concerts in many cities as a soloist and he became famous in his country at an early age. David is also a close friend to Mendelssohn. During their years long friendship, they strived for the improvement of German music. The city of Leipzig gained importance in the field of music thanks to the directorship of Mendelssohn and to David leading to the violins of in Leipzig Gewandhaus Orchestra. Their contributions for the Leipzig Conservatory also ensured to convey the music of the city to the next generations. Ferdinand David is mostly referred to with his composition today. The performings of his concertino for trombone which he had composed in 1837 is one of the reasons to be remembered with his compositions. Furthermore, the lack of sources about his life and his performings make his way of composition more prominent. It is considered that Ferdinand David who is one of the creators of the German Violin School which had affected many poliphonic music performings of many countries had significant effects on violin education and its performance. These effects along with Ferdinand David’s life will be under close scrutiny in this study.

Kaynakça

Albrecht, E. (2013). Schumann. Schumann vıolın sonatas chrıstıan tetzlaff • lars vogt, 4-7 Germany: Ondine.

Anderson, M. (2015). Robert Schumann: music for violin and piano. Schumann Violin Sonatas op.105 and op.121, 2-7. Oslo: Lawo Classics.

Bernstein, A. (1909). Some Jewish witnesses for Christ. London: Operative Jewish Converts' Institution.

Brown, C. (2014). Beethoven Violin Sonatas. Beethoven Sonatas For Violin and Fortepiano , Nimbus Records.

Burson, J. T. (2013). Ciaconna in G minor. 2013-2014 Guest Artist Series (3). Kennesaw: Kennesaw State University. https://www.allmusic.com (Erişim tarihi: 24.12.2020).

Chorley, H. (1841). Music and Manners in France and Germany: A Series of Travelling Sketches of Art and Society (3) Londra: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans.

Dotsey, C. (2019, Şubat 15). Houston Symphony. houstonsymphony.org: https://houstonsymphony.org/beethoven-violin-concerto/ (Erişim tarihi: 24.12.20).

Erdal, A. (2010). XVIII. Yüzyıl ve Erken XIX. Yüzyıl Müziğinin Keman Tekniği ve Yorumculuğuna Getirdiği Yenilikler. (Sanatta yeterlik tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Eshbach, R. W. (2013, Temmuz 9). Joseph Joachim-biography and research. josephjoachim.com: https://josephjoachim.com/2013/07/09/ferdinand-david/#_ednref10 adresinden alındı (Erişim tarihi: 20.12.20).

Grove, G. (1906). Mendelssohn's Violin Concerto. The Musical Times, 611-615.

Hauptmann, M. (1863). A Course of Instructive for the Violin by Ferdinand David. The Musical World, 775.

Jong, C. (2012). Rediscovering Ferdinand David's Violin Pedagogy Through His Violinschule And Zur Violinschule. (Doktora tezi) Iowa: University of Iowa.

Keller, J. M. (2019). New York Philarmonic. New York Philarmonic (s. 28). New York: New York Philarmonic.

Ketenci, N. Y. (2005). Alman keman ekolü. (Yüksek lisans tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kneschke, E. (1868). Das Conservaturium der Musik in Leipzig. Leipzig: Breitkopf und Härtel.

Lee, J. (2011). The Influences of Performers and Composers on Selected Violin Works of Johannes Brahms. (Yüksek lisans tezi). Wellington: New Zealand School of Music.

MacDonald, M. (2014). Mendelssohn String Quartets. Mendelssohn: Complete Works For String Quartet (s. 6-15). West Sussex: Champs Hill Records.

Mahaim, I., & Levin, E. (1996). The First Complete Beethoven Quartet Cycles, 1845-1851: Historical Notes on the London Quartett Society. The Musical Quarterly, 500-524.

Markow, R. (2013, Şubat 18). Vancouver Recital Society. vanrecital.com: https://vanrecital.com/2013/02/program-notes-augustin-hadelich/ (Erişim Tarihi: 18.12.2020).

Meltzer, K. (2020). Felix Mendelssohn. A Celebration of Isaac Stern (55). Kansas: Kansas City Symphony.

Mintelowsky, M. (2011, Nisan). Zeit Online. www.academics.com: https://www.academics.com/guide/working-in-leipzig (Erişim tarihi 20.12.2020).

Moser, A. (1901). Joseph Joachim a Biography. London: Philip Wellby.

Papadopoulou, V. (2014). Instructive Editions of J. S. Bach’s Sonatas and Partitas for Solo Violin: History and Significance. Understanding Bach, 108-111.

Pepple, J. (2018). Americans at the Leipzig Conservatory (1843–1918) and Their Impact on American Musical Culture. (Doktora tezi). Florida: Florida State University College of Music.

Pieper, A. (2015). Music and Middle-Class Culture in Early. Cultural and Social History, 53-73.

Richarz, M. (2009). The History of the Jews in Europe During the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. The Holocoust and the United Nations Outreach Programme 75-87. New York: United Nations.

Richter, A. (2004). Aus Leipzigs musikalischer Glanzzeit: Erinnerungen eines Musikers. Leipzig: Lehmstedt Verlag.

Saller, R. S. (2018). Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor, op.64. St. Louis Symphony Orchestra, 22-23.

Saving, M. (2012, Şubat 18). The Beethoven Project 2011. thebeethovenproject.com: https://thebeethovenproject.com/the-early-performers-of-the-quartets-of-beethoven/ (Erişim tarihi: 3.01.2021).

Sayder, O. (2012). Siyasi Tarih İlk Çağlardan 1918'e. Ankara: İmge Kitabevi.

Sevier, Z. D. (1981). Bach's Solo Violin Sonatas and Partitas: The First Century and a Half, Part 2. Bach, 21-29.

Stowell, R. (2001). The Early Violin and Viola A Practical Guide. Cambridge: Cambridge University Press.

Stowell, R. (2011). University of Huddersfield . hud.ac.uk: http://mhm.hud.ac.uk/chase/article/paganini-24-capricci-per-il-violino-solo-dedicati-agli-artisti-op-1-robin-stowell/ (Erişim tarihi: 26.12.2020).

Taylor, M., & Jameson, P. (2000). The Life of Mendelssohn. New York: Cambridge University Press.

The Musical Times. (1906). Ferdinand David. The Musical Times, 457-461.

Tuncer, Y. (2019). Robert Schumann'ın Re Minör Keman Konçertosunun İncelenmesi. (Yüksek lisans tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Wenzel, S. (2016). Louise Dulcken. Musik und Gender im Internet, 1-6.

Yağışan, N., & Aydın, N. (2013). Kemanın Tarihsel Gelişim Süreci ve Eğitimci Yorumcular. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 213-221.

Kaynak Göster

APA Akçay, F . (2021). Ferdinand David'in Çok Yönlü Müzikal Kimliğiyle Dönemine ve Günümüze Etkileri . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 744-758 . DOI: 10.32709/akusosbil.870198