ÜRÜNLERİN DAĞITIM PROBLEMLERİNDE TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ: TÜRK FİRMASI ÖRNEĞİ

Öz Karar verme teorisinde geliştirilen matematiksel modeller, çok karmaşık problemlerin çözümünde olumlu sonuç alınması ve optimal kararın verilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Bu modeller özellikle işletme yöneticilerinin karar alma aşamasında karşılaştıkları belirsizliklerin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynar. Bunun için somut verileri kullanarak, problemlerin matematiksel modellerini oluşturup çözümlemek kararlar da önemli yer tutmaktadır. Bu çalışma, bütün işletmeler için rekabetin önemli olduğu pazar faaliyetleri sırasında, ulaşım politikasıyla ilgili olan dağıtım maliyetini minimize etmeyi sağlayacak, firmanın dağıtım sistemine alternatif model oluşturmayı hedeflemektedir. Kısaca, çalışmadan elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, bu çalışmada geliştirilen model, firmaya dağıtım maliyetini, yıllık çözüm sonuçları ile karşılaştırıldığında, %8.61 oranında azaltma imkanı sağlamaktadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Ergülen, A . (2004). ÜRÜNLERİN DAĞITIM PROBLEMLERİNDE TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ: TÜRK FİRMASI ÖRNEĞİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 23-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61255/912451