ÜRETİMİN ULUSLARASILAŞMASI VE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER

Öz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yabancı doğrudan yatırımları ülkelerine çekmek isteyen gelişmekte olan ülkeler, ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmaları için çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) faaliyetlerine izin vermişlerdir. Üretim faaliyetlerini değişik ülkelere yayan bu şirketler üretim faaliyetlerinin uluslararasılaşmasında önemli rol oynamışlardır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Masca, M . (2000). ÜRETİMİN ULUSLARASILAŞMASI VE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 127-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908472