ULUSLARARASI İŞ ORTAKLIKLARININ NİTELİKLERİ VE KURULUŞ NEDENLERİ

Öz Bu çalışma öncelikle iş ortaklıklarının karakteristiklerinin ve diğer stratejik işbirliklerinden ayırt edici özelliklerinin detaylı bir analizini sunmaktadır. İş ortaklıklarının farklı tanımları ortaya konmuştur. Çalışmada firmaları iş ortaklığı kurmaya iten stratejik faktör olan teknolojik bilgi, risk paylaşımı, tamamlayıcı kaynaklar, ölçek ekonomisi, piyasalara erişini ev sahibi ülke politikaları ele alınmıştır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Kula, V , Tatoğlu, E . (1999). ULUSLARARASI İŞ ORTAKLIKLARININ NİTELİKLERİ VE KURULUŞ NEDENLERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 23-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902905