TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI PARA FONU DESTEKLİ İSTİKRAR PROGRAMLARI

Öz IMF destekli istikrar programları üç alanda üye ülkenin faaliyetleri üzerinde önemle durur: sürdürülebilir bir dış finansmanın sağlanması, talep sınırlandırıcı tedbirlerin benimsenmesi ve orta ve uzun vadede büyüme ve uyumu teşvik etmek için yapısal reformların sürdürülmesi. Bu çalışma Türkiye'de IMF destekli istikrar programlarını incelemektedir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Vural, İ . (2000). TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI PARA FONU DESTEKLİ İSTİKRAR PROGRAMLARI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 185-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908482