TÜRKİYE'DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARININ ETKİNSİZLİĞİ

Öz Türkiye, uluslararası anlaşmaların çizdiği çerçevede tarım politikalarında yeni arayışlar içindedir. Uygulanması düşünülen Tarım Reformu kapsamında tarımsal destekleme politikalarında değişikliğe gidilecektir. Tarımsal destekleme politikaları arasında alternatifler gözetilerek en rasyonel karar verilmelidir. Günümüze kadar tarıma yapılan desteklerin ağırlığı tüketiciler tarafından üstlenilmiştir. Bu durum dünyadaki uygulamalara paralellik taşımamaktadır. Sağlıklı bir tarımsal yapı oluştururken politikaların refah dağıtıcı etkisi iyi hesaplanmalı ve toplumun bütün gelir gruplarının durumu göz önünde tutulmalıdır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Günsoy, G , Günsoy, B . (2001). TÜRKİYE'DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARININ ETKİNSİZLİĞİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 147-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911617