TÜRKİYE'DE PARA İKAMESİ VE PARA YARATMA GELİRLERİ

Öz Ülkemizde yaklaşık son yirmi yıldır en önemli ekonomik sorun yüksek enflasyon olmuştur. Tasarruf sahiplerinin ellerinde bulundurdukları servetin değeri enflasyon karşısında eridiğinden, tasarruflarını enflasyon vergisinden korumak isteyen tasarruf sahipleri, para ikamesine giderek, Türk Lirası yerine ya da onunla birlikte yabancı para ve/veya yabancı para cinsinden mevduat bulundurmaya başlamışlardır. Bunun sonucu olarak Türk Lirasına olan talep ve hükümetin para yaratarak elde ettiği gelirde bir azalma beklenir. Bu çalışmada 1986-1999 döneminde Türkiye'de para ikamesi ve para yaratma gelirlerinin seyri incelenmiştir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Yıldırım Öcal, J . (2000). TÜRKİYE'DE PARA İKAMESİ VE PARA YARATMA GELİRLERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 93-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908462