TÜRKİYE'DE FAİZ DIŞI FAZLAYI ARTIRMAK VE KAMUNUN FİNANSMAN AÇIĞINI AZALTMAK İÇİN BORÇLANMANIN İZLENMESİ VE VERGİ KAÇAĞININ ÖNLENMESİ HUSUSUNDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Öz Kamu idarelerinin sunacakları kamu hizmetlerinin, programa alınması ve yasallaşması hazırlanan yıllık bütçelerle gerçekleştirilir. Bütçeler ise, kaynak tahsislerini; hükümetlerin stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine ve gelirlerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu giderleri, kamu gelirleri düzeyine indirilemeyince aradaki farkın finansmanı için borçlanma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 150 yıldan beri, devletin giderleri gelirlerini aşmaktadır. Yani; kamunun ekonomideki görev sahasının genişlemesiyle artan harcamaların karşılanması, kalkınmanın finansmanının sağlanması için gerekli tasarruf açığının kapatılabilmesi borçlanmaya bağlı olmaktadır. Öyleyse borçlanma kaçınılmazdır. Fakat borçlanma ile sağlanan kaynakların yapısı, nereye-nasıl harcandığı sorgulanmalıdır. Bu kaynakların geleceğe dönük verimli yatırımlar için kullanılması ülkenin önünü açacak en önemli politika değişikliği olacaktır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Yazıcı, R . (2004). TÜRKİYE'DE FAİZ DIŞI FAZLAYI ARTIRMAK VE KAMUNUN FİNANSMAN AÇIĞINI AZALTMAK İÇİN BORÇLANMANIN İZLENMESİ VE VERGİ KAÇAĞININ ÖNLENMESİ HUSUSUNDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 145-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61255/912465