TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLER VE BUNLARIN İŞLETİLMESİ VEYA DEVRİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA VERGİ İSTİSNASI

Öz Türk Uluslararası Gemi Sicili İstanbul'da kurulmuştur. Denizcilik müsteşarlığına bağlıdır. Milli Gemi Siciline kayıtlı gemiler, Türkiye'de imal edilen gemiler, yatlar ve özel maksatlı özel yapıtı gemiler ile 12.000 DWT aşan ithal edilen gemiler bu sicile kayıt edilebilir. Gemi işletmeciliğinden veya devrinde ortaya çıkan kazançlar, gelir ve kurumlar vergisi ile fonlardan istisnadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Bayraklı, H . (2001). TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLER VE BUNLARIN İŞLETİLMESİ VEYA DEVRİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA VERGİ İSTİSNASI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 101-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60865/902280