TEKNOLOJİK GELİŞMELER KARŞISINDA 2000'Lİ YILLARIN İŞLETMELERİ

Öz Teknolojik gelişmelerden önemli bir biçimde etkilenen işletme fonksiyonlarından biri de muhasebedir. Muhasebe bilgi sistemi, ileri teknolojilerle donatılmış karar destek sistemlerini kullanarak, doğru çıktıları çok daha çabuk üretebilmektedir. Bu sistemlerden biri olan Uzman Sistem, belleğine yüklenmiş olan farklı uzman görüşlerini değerlendirerek uzmanlık gerektiren sorunlara çözümler önerebilmektedir. Gelişmiş bir diğer karar destek sistemi ise Yapay Sinir Ağları'dır. Bu sistem insan beyninin çalışma biçimini taklit ederek bilgileri Yerinin kendisinden çıkarma ve inceleyerek öğrenebilme yeteneğine sahiptir. Tüm bu ve bu içerikteki çalışmalar, Yapay Zeka adı verilen bir gelişmenin öğelerini oluşturmaktadır. Yapay zeka ile bir çok alanda olduğu gibi muhasebede de ilginç gelişmeler beklenmektedir. Öte yandan ileri üretim teknolojileri ile makineler ve robotlar, giderek insanların yerini almakta, bilgi teknolojisi üretim ve süreç geliştirmede yoğun biçimde kullanılmaktadır. Geleceğin fabrikaları, Bilgisayar Bütünleşik Üretim Sistemlerine sahip olacaklardır. İleri teknoloji kullanımı doğal olarak muhasebe sürecini de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu teknolojilerin kullanıldığı işletmelerde geleneksel maliyet yöntemlerinin başarısız olduğu gözlenmektedir. Bu da doğal olarak elde edilen maliyet bilgilerinin ve kararlarının yanlış olması sonucunu yaratacaktır. Ele alınan ileri üretim teknolojilerinin muhasebe eğitimini etkilemesi kaçınılmazdır. Ayrı bir inceleme konusu olacak kadar geniş olan bu konu; muhasebe eğitmenlerinin eğitimi, muhasebe öğrencilerinin eğitimi ve ders programlarının değiştirilmesi olarak üç alanda ilgi beklemektedir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Erdoğan, M . (2001). TEKNOLOJİK GELİŞMELER KARŞISINDA 2000'Lİ YILLARIN İŞLETMELERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 15-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911595