TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ: FIRSATLAR VE RİSKLER

Öz Biyoteknoloji, tarım, gıda üretimi ve gıda ticareti alanlarında son yıllarda gittikçe önem kazanan bir teknolojik kavramdır. Dünyadaki yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılmasında biyoteknolojiye büyük umutlar bağlanmaktadır. Tarım sektöründe birçok kullanım alanı olan biyoteknolojinin potansiyel avantajlarından yararlanmak için azgelişmiş ülkelerin yapısal özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer yandan, biyoteknolojinin üretilmesinde ve kontrol edilmesinde etkili olan faktörler denetim altına alınmalıdır. Ancak bu durumda bu teknolojiden azgelişmiş ülkelerin yararlanması sağlanabilir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Günsoy, B . (2001). TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ: FIRSATLAR VE RİSKLER . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 199-214 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61250/912334