PERSONEL EĞİTİMİNDE İNTERNET KULLANIMI

Öz Günümüzde meydana gelen yeni değişimler, yapılan bilimsel araştırmaların yerine yenilerinin eklenmesi, nüfusun artan oranda seyretmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmakta, insanların yeni beklenti ve istekleri işletmeleri, başka bir ifadeyle, ürün ve hizmet arz edenleri karşı karşıya bırakmaktadır. Bilginin artması yeni ürünlerin piyasaya arzedilmesi, beklentilerin çeşitlilik kazanmasına yol açmaktadır. İşletmeler arasında yoğun rekabet koşullarını da beraberinde getiren bu durum karşısında işletmelerin üstünlük kazanabilmesi için her alanda değişiklikleri yakından izlemesi hatta uygulaması gerekmektedir. İnternet teknolojisi, işletmelerde yer alan birimlerin aralarındaki bilgi alışverişinin hızlı bir şekilde sağlanması, dolayısıyla kararların hızlı ancak doğru bir şekilde verilmesine ve iş veriminin artmasına yol açmaktadır. Yeni gelişmelerden organizasyon üyelerinin haberdar olması eğitim ve geliştirme ile sağlanmaktadır. Bu eğitim ve geliştirme programlarının gelişen yeni teknoloji ilerden biri olan internet desteğiyle sağlaması değişime ayak uydurmanın en hızlı yoludur.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Oktal, Ö . (2001). PERSONEL EĞİTİMİNDE İNTERNET KULLANIMI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 87-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911606