MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ BÜTÇELERİ VE MALİ UYGULAMALAR

Öz Milli Mücadele bütçeleri savaş dönemi koşullarını taşıyan birer Savunma bütçesi niteliğine sahiptir. Bütçeler savaş nedeniyle çoğu kez süresinde çıkarılamamış, harcamalar alman avanslarla gerçekleştirilmiştir. Bütçeler Ulusun kendi kaynaklarından finanse edilmiş, ancak sınırlı sayıda da olsa bazı devletlerin de Kurtuluş Savaşının kazanılmasında yardımı olmuştur.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Tekin, A . (2000). MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ BÜTÇELERİ VE MALİ UYGULAMALAR . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 233-250 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908491