KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN TELİF KAZANÇLARININ VERGİLENDİRILMESİ

Öz Bu çalışmada telif haklarının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından vergilendirilmesi son yasal düzenlemeler de dikkate alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Daha bilinçli ve daha duyarlı bir mükellef kitlesinin söz konusu olduğu telif hakları ile ilgili vergisel düzenlemelerde, vergiye karşı tepkiler vergi yönetiminin ve yasama organın işini zorlaştırmaktadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Tekin, A . (2001). KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN TELİF KAZANÇLARININ VERGİLENDİRILMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 275-290 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911630