KÜRESELLEŞME KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE

Öz Son yıllarda yaşanan ekonomik küreselleşme olgusu daha ziyade sermaye piyasalarında gözlenmektedir. Söz konusu küreselleşme süreci dünya ekonomileri açısından müspet ve menfi etkileri beraberinde getirmektedir. Üretim faktörleri içinde önemli bir yeri bulunan sermayenin aşırı derecede esnek hale gelmesi, bilhassa gelişmekte olan ekonomilerin krize sürüklenmesine, ya da var olan krizin büyümesine sebep olmaktadır. Bu nedenle ülke ekonomileri, özellikle kısa vadeli portföy yatırımı niteliğindeki yabancı sermayeye bağlı işlemlerinde daha ihtiyatlı davranmak zorundadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Karagül, M . (2001). KÜRESELLEŞME KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 203-218 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911620