KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ

Öz Uluslararası sermaye piyasalarının küreselleşmesiyle birlikte sermaye hareketleri büyük bir ivme kazanmıştır. Kısıtlamalardan kurtulan sermayenin başka ülkelere girişi farklı biçimlerde olmaktadır. Bunlar içerisinde yer alan ve spekülatif özellik taşıyan kısa vadeli sermaye hareketleri ev sahibi ülke açısından bazı riskler de taşımaktadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Akgönül, H . (2000). KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 19-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908449