İNTERNETTE "RİSK SERMAYESİ" KAVRAMI

Öz Kuralları İnternet tarafından belirlenen yeni ekonominin gelişmesinde en büyük rolü "risk sermayesi" şirketleri oynamış, İnternet girişimlerinin en büyük destekleyicisi de bu şirketler olmuştur. Risk sermayesi, yeni girişimcilere ya da fikir sahiplerine, risk sermayedarları adı verilen yatırımcılar tarafından sağlanan finansal desteğe verilen addır. Risk sermayesinin temelinde yatan gerçek, yatırımcının borsaya veya geleneksel yatırım araçlarına parasını yatırmak yerine, orijinal fikre sahip ve gelecekte başarıya ulaşma şansı yüksek, yeni bir şirkete yatırım yapmasıdır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Nakilcioğlu, İ . (2001). İNTERNETTE "RİSK SERMAYESİ" KAVRAMI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 73-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911605