GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNDE KATMA DEĞER VERGİSİNİN UYUMLAŞTIRILMASI

Öz Bilindiği gibi Türkiye, 1.1.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliği'-ne girmiş bulunmaktadır. Ekonomik entegrasyonu amaçlayan Gümrük Birliği, şüphesiz Türk ekonomisini de etkileyecektir. Avrupa Birliği'nin ekonomik entegrasyonu oluşturmak için vergileri uyumlaştırmak zorunda olduğu ortadadır. Bu sebeple öncelikle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi olmak üzere kurumlar ve gümrük vergisini de uyumlaştırma kapsamına almıştır. Avrupa Birliği özel tüketim vergisinin uyumlaştırılması konusunda önemli ilerlemeler sağlamıştır. Bu çalışma, Gümrük Birliği'ne girmiş bulunan Türkiye'nin Özel Tüketim Vergisi alanında ne derecede uyumlu olduğunu, bu konuda aksayan yönlerini ve hangi değişiklikleri yapması gerektiğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Güngör, K . (1999). GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNDE KATMA DEĞER VERGİSİNİN UYUMLAŞTIRILMASI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 239-252 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61172/909397