GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN KÜRESELLEŞME

Öz Son yıllarda dünya ekonomisinde ortaya çıkan en önemli eğilimlerden birisi küreselleşmedir. İletişim teknolojisindeki gelişmeler küreselleşmeyi hızlandırmıştır. Küreselleşme süreci ülkelere bazı fırsat ve riskleri aynı anda sunmaktadır. Bu çalışmada küreselleşmenin etkileri gelişmekte olan ülkeler açısından incelenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Akgönül, H , Masca, M . (2001). GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN KÜRESELLEŞME . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 127-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911612