GELİR VERGİSİNDEKİ VERGİ ÖDEME SÜRELERİNİN VERGİ YÜKÜNE ETKİSİ

Öz Vergide adaleti sağlayabilmenin şartlarından biri eşit durumda olan mükelleflerin eşit bir şekilde vergilendirmektir (yatay Bunun için de aynı durumda olan mükelleflerin vergi yüklerinin de aynı olmasıdır. Dolayısıyla mükellefler arasında vergi yükü farklılaştırmasına neden olabilecek düzenlemelerden ve uygulamalardan kaçınılması gerekir. Bu çalışmada vergi ödeme zamanındaki farklılıkların vergi yükü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Farklı ödeme süresinin vergi yükünü değiştirip değiştirmediği araştırılmıştır. Çalışmanın neticesinde bazı etkenler altında farklı ödeme sürelerinin aynı durumda olan mükellefler arasında bariz farklılıklara neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Değirmendereli, A . (1999). GELİR VERGİSİNDEKİ VERGİ ÖDEME SÜRELERİNİN VERGİ YÜKÜNE ETKİSİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 147-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902921