GEÇİCİ VERGİ KAVRAMI VE VERGİ ADALETİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Öz Geçici vergi, gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler ile kurumlar vergisi mükelleflerinin tabi olduğu bir vergidir. Faaliyetin icra edildiği hesap dönemi içerisinde altışar aylık dönemler itibariyle hesaplanır. İlgili yılın kesin vergisinden indirilebilir. Vergisi kaynakta kesilen emek gelirleri ile girişim ve sermaye gelirleri arasındaki ödeme zamanı farkı en aza indirilmiştir. Ayrıca vergilerin verimliliğini artışmış olması nedeniyle de vergi adaletini gerçekleştiricidir. Altı ay içerisinde elde edilen gelir, genel hükümlere göre tespit edilip, gelir vergisinde %15, kurumlar vergisinde %20 oranında vergilendirilir. Dönemi izleyen ikinci ayın 15 'inci günü akşamına kadar beyan edilir ve ödenir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Bayraklı, H . (1999). GEÇİCİ VERGİ KAVRAMI VE VERGİ ADALETİ AÇISINDAN ÖNEMİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 121-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902917