EURO'YA TAM GEÇİŞ YÖNÜNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER VE EURO'NUN AVRUPA ENTEGRASYON SÜRECİ AÇISINDAN ANLAMI

Öz Euro'nun banknot ve metal paralar halinde tedavüle girdiği 1 Ocak 2002 tarihi, Avrupa entegrasyon süreci için, önemli dönüm noktalarından birisini oluşturmaktadır. Bu tarihe kadar tanınan geçiş süresinde, euro'nun çeşitli ekonomik aktörler tarafından kullanımında, az bir artış gerçekleşmiştir. Bu yönde yapılan çalışmaların durumu ise, aynı aktörlere göre farklılık göstermektedir. Euro, Avrupa entegrasyon sürecinin ekonomik alanda ulaştığı derin entegrasyonun bir göstergesi olarak görülebilir. Banknot ve metal paralar halinde tedavüle girmesi, Avrupa bütünleşmesi olgusunun, euro alanında yaşayan insanlar tarafından daha somut olarak algılanmasını sağlayacaktır. Bu gelişme, Avrupa kimliğinin güçlenmesine ve daha çok benimsenmesine önemli bir katkıda bulunarak, başından beri politik alanda da hedeflenen entegrasyonu kolaylaştırıp, hızlandıracaktır. Paradoksal olarak euro'nun, Avrupa entegrasyon sürecini, özünde bir gruplaşma içeren "çok vitesli Avrupa" veya "geometrik Avrupa" modellerine kaydırarak, bölme olasılığı da vardır.
Anahtar Kelimeler:

Euro, Avrupa, Entegrasyon

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Fişne, M . (2001). EURO'YA TAM GEÇİŞ YÖNÜNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER VE EURO'NUN AVRUPA ENTEGRASYON SÜRECİ AÇISINDAN ANLAMI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 85-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60865/902276