DOĞRUDAN DIŞ YATIRIMLARIN YATIRIMCI ÜLKE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Öz Uluslararası ekonomik ilişkilerde en karmaşık konulardan olan doğrudan dış yatırımlar, yatırım faaliyeti sırasında sermaye akımının yanı sıra teknoloji, yönetim bilgisi gibi diğer akımları da içerir. Yabancı bir ülkeye giriş yolu olan bu yatırımlar, genellikle çok uluslu şirketler tarafından yapılmaktadır. Doğrudan dış yatırımların yatırım yapılan ülkelerin ekonomileri üzerinde çeşitli yararları olmakla birlikte yatırımcılar kendi avantajları olmaksızın diğer ülkelere yarar sağlamak amacıyla yatırım yapmazlar. Bu çalışmada, yatırımcı ülke esas alınarak doğrudan dış yatırımların yatırımcı ülke ekonomisi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Doğrudan dış yatırımlara belli bir gelişim aşamasından sonra karar verilmektedir. Bu kararda en etkili olan unsur ise kar beklentisidir. Bunun yanı sıra yatırım yapılacak ülkenin ekonomik ve politik istikrarı, yabancı sermayeye bakışı, ürünün piyasası gibi unsurlar da yatırım kararını etkilemektedir. Bu yatırımların yatırımcı ülke ekonomisi üzerindeki etkileri ise ödemeler dengesi, yatırımlar, istihdam ve rekabet gücü üzerinde görülmekte ve izlenen döneme göre değişmektedir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Subaşı Ertekin, M . (2000). DOĞRUDAN DIŞ YATIRIMLARIN YATIRIMCI ÜLKE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 59-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908455