ÇOK HEDEFLİ KARAR PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ

Öz Problemlerin çözümünde daha etkin karar vermek için matematiksel yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden hedef programlama ile birden fazla hedefin olduğu ve bu hedeflerle ilgili değerlerin farklı ölçeklerle ifade edildiği problemlerin çözümü yapılabilir. Problemin çözümünde bütün hedefler gerçekleştirilemez ise hedefler önemlerine göre sıralamaya konabilir. Farklı öncelikli hedeflere göre yapılan çözümler içerisinden en fazla hedefin gerçekleştirildiği çözüm şekli belirlenebilir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Dündar, S . (1999). ÇOK HEDEFLİ KARAR PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 11-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902904