BAŞ VERGİSİ'NİN BAŞBAKAN THATCHER’IN İSTIFASINDAKİ ROLÜ

Öz Bu makale, Margaret Thatcher'ın Kasım 1990'de başbakanlıktan tarihi bir şekilde istifa etmesinde 'baş vergisi' politikasının etkisini incelemektedir. Beklenmeyen oranda yüksek olarak ortaya çıkan baş vergisi, Muhafazakar Parti ve özellikle Margaret Thatcher için tam bir siyasi felaket olmuştur. Bu gelişme, halkın ciddi muhalefeti ile karşılaşmış, halk tepkisini protesto gösterilerinde, anketlerde, yerel yönetim ve milletvekilliği ara seçimlerinde göstermiştir. Bu gelişmeler, Muhafazakar Parti için bir sonraki genel seçimlerde gerçekleşebilecek olası yenilgiyi işaret etmiştir. Bu gelişmelerin sonucu olarak, özellikle marjinal oy oranları ile bir önceki seçimlerde milletvekili seçilebilmiş bir çok Muhafazakar Parti milletvekili, Thatcher'ın istifasını zorunlu görmüşler ve parti içi demokrasinin işlemesi sonucu onun istifasında hayati bir rol oynamışlardır.
Anahtar Kelimeler:

Baş Vergisi, Thatcher, İstifa

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Kösecik, M . (2000). BAŞ VERGİSİ'NİN BAŞBAKAN THATCHER’IN İSTIFASINDAKİ ROLÜ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 201-218 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908483