ATATÜRK DÖNEMİ'NİN PARA POLİTİKASI (1923-1938)

Öz Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de 1923-38 döneminde uygulanan para politikasını incelemektir. Çalışmamızda, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra, ülkede ulusal bir Merkez Bankası kurulması ve para basım' konusunda yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Bulgularımıza göre ele alınan dönemde sıkı para politikası uygulanmıştır. Yani kısaca; döneme damgasını vuran politika, Türk Lirasının değerinin korunması esasına dayanmaktadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Akgönül, H . (2001). ATATÜRK DÖNEMİ'NİN PARA POLİTİKASI (1923-1938) . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 117-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911610