AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNİN KURUMSAL İMAJI: AFYON HALKININ ÜNIVERSİTEYİ ALGILAMASI TUTUM VE BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA

Öz Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) bir kurum olarak varlığını ve gelişmesini sağlıklı olarak sürdürebilmek için toplumun onay ve desteğini sağlamalıdır. Bu onay ve destek üniversite yönetiminin ve faaliyetlerinin çeşitli halk kesimleri tarafından nasıl algılandığına bağlıdır. Bu tutum ve beklentiler, üniversitenin halkın gözündeki imajını da belirleyecektir. Bu amaçla yapılan araştırmada Afyon halkının Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni olumlu olarak algıladığı, üniversitenin Afyon'a ekonomik, toplumsal ve kültürel katkılarının farkında olduğu görülmektedir. Ancak halkın üniversitedeki gelişmelerle ilgilenmemesi ve yeterince tanıtılmadığım düşünmeleri nedeniyle de birçok konuda kanaat oluşturamadıkları da açıktır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Saracel, N , Özkara, B , Karakaş, M , Yelken, R , Vatandaş, C , Bayram, A , Alver, K , Koçak, H . (2001). AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNİN KURUMSAL İMAJI: AFYON HALKININ ÜNIVERSİTEYİ ALGILAMASI TUTUM VE BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911592