AFYON GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ'LERİN FİNANSAL YAPILARI VE 1994-1998 ARASI KÜRESEL KRİZLERİN ETKİLERİ

Öz Bu çalışmada, Afyon gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçları değerlendirilmektedir. 1994-1998 yılları arasında oluşan küresel krizlerin etkilerinin incelendiği araştırmada, KOBİ’lerin direkt olmasa da endirekt olarak krizlerden para piyasalarında daralma, kredi faizlerinin yüksekliği, taleplerde düşme gibi faktörlerden etkilendikleri, buna karşın kredili satışlar yerine peşin satışlara ağırlık verdikleri, likidite yapıların' güçlendirdikleri, uzun vadeli borçlanmadan kaçındıkları ve özellikle sermaye artışına dayalı bir büyüme modeli uyguladıkları anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Eleren, A . (2001). AFYON GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ'LERİN FİNANSAL YAPILARI VE 1994-1998 ARASI KÜRESEL KRİZLERİN ETKİLERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 33-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911596