20. YÜZYILDA KÜRESEL TARIM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK ANALİZİ

Öz Dünya tarımında uluslararası düzenlemelerin etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Tarımla ilgili gelişmeler gelecekte küresel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük öneme sahiptir. Dünya tarımının tarihsel analizi, tarımsal üretimin ve dünya tarımsal iş bölümünün genellikle büyük tarımsal üreticilerin içsel dinamiklerince belirlendiğini göstermektedir. Küreselleşmeyle güçlenen uluslararası rekabet koşulları, ülkeleri kendi tarımsal yapılarını yeniden organize etmeleri için zorlamaktadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Günsoy, B . (2001). 20. YÜZYILDA KÜRESEL TARIM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK ANALİZİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 183-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911619