Beyinde vasküler malformasyona bağlı kanama nedeni ile ani ölen üç olgu sunumu

Santral sinir sisteminde görülen damar anomalileri; beyindeki damarlanma bozuklukları sonucu oluşurlar ve otopsilerde tesadüfen saptanan küçük lezyonlardan, öldürücü kafa içi kanamalara neden olan büyük lezyonlara kadar farklı şekillerde görülebilirler. Çalışmammızda 1998-2003 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde ani ölüm nedeni ile otopsileri yapılan ve ölüm nedeni beyinde vasküler malformasyona bağlı subaraknoidal ve intraserebral kanama olarak değerlendirilen üç olgu ele alındı. Olgularımızın yaşları 16-29 arasında olup, ikisi erkek, biri kadındı. Makroskopik incelemede, beyin ve beyincik kıvamında yumuşama, olgulardan birinde sağ parietal lob yerleşimli, diğer ikisinde de beyincik ve beyin sapı yerleşimli parankim içi, intraventriküler ve subaraknoidal kanama alanları saptandı. Mikroskopik incelemede, beyin parankimi içinde yerleşmiş birbirleri ile ilişkili ve kıvrıntılı sırt sırta vermiş damar yapıları izlenmekteydi. Damarların bir kısmı ince duvarlı ve venöz yapıda olmakla birlikte, çoğu özellikleri seçilemeyen (ambigious) damarsal yapılardan oluşmaktaydı. Damarlar arasında nöšral doku seçilebilmekteydi. Makroskopik ve mikroskopik bulgular eşliğinde olguların ikisi arteriovenöz malformasyon bağlı subaraknoidal ve intraserebral kanama olarakdeğerlendirildi. Olgularda ölümün vasküler malformasyona bağlı patolojik beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu saptandı. Farklı klinik seyir gösteren, bir kısmı ise klinik sessiz kalabilen bu olgular adli tıp pratiğinde ani ölüm nedeni olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu olgu sunumunun amacı nedeni açıkça ortaya konamayan ölüm olgularında sistematik otopsinin tıp ve adalet açısından değerini bir kez daha vurgulamaktır.

Three case reports of sudden death as a result of hemorrhage related to vascular malformation of brain

Vessel abnormalities seen in the central nervous system are the result of vascular malformations in brain and can be observed in various forms like little lesions determined at the autopsy to lesions leading to fatal intracranial haemorrhages. Our study includes three sudden death cases which were autopsied between 1998-2003 at the Morgue Specialization Department of the Council of Forensic Medicine. Cause of death was subarachnoidal and intracerebral haemorrhage due to vascular malformation in brain for all three cases. Age of our cases were between 16 to 29, two of them were male, and one was female. Macroscopic examination revealed softening of brain and cerebellum consistency, and inner parenchymal, intraventricular and subarachnoid hemorrhage areas with localisation on right parietal lobe in one case, and with localisation on cerebellum and brain stem in two cases. Microscopic examination showed folded vessel structures, connected and back to back with each other in brain parenchyma. Some of the vessels were thin walled and venous, but most of them were composed of ambigious vessel structures. Neural tissue could be differentiated between vessels. According to macroscopic and microscopic findings,the cases were considered as arteriovenous malformation, and related were subarachnoid and intracerebral hemorrhage. Death occured as pathological cerebral hemorrhage related with vascular malformation. These cases with various clinical progress,and occasionally clinically asyptomatic, can be seen as a cause of sudden death in our forensic medical practice. The aim of this case report is to emphasize the medical and legal importance of autopsy in uncertainty of death cause.

___

1.Robbins S, Cotran R, Kumar V(eds) The Nervous System,in Basic Pathology. Seventh edition W.B. Saunders Company. Burns D, Kumar V. 2003, 809-851.

2.Kilic T, Pamir N, Küllü S, Eren F, Ozek MM, Black P. Expression of structural proteins and angiogenic factors in cerebrovascukar anomalies. Neurosurgery 2000;46:1179-2000.

3.Ondra S, Troupp H, George E et al: The natural history of symptomatic arteriovenous malformations of the brain: a 24 year follow-up assesment. J Neurosurg, 1990; 73: 387-391.

4.Mandybur Tl, Nazek MN. Cerebral arteriovenous malformations: A detailed morphological and immunhistochemical study using actin. Arch Pathol Lab Med,1990; 114:970-3.

5.Graham D, Lantos P (eds) Trauma Chapter 14 in Greenfield's Neuropathology. Seventh edition.The Oxford University Press. Graham Di, Gennarelli TA, Mclntosh TK.2002;823-898.

6.Davis RL, Robertson DM. Circulatory disorders and their effects on the brain chapter 15 in textbook of neuropathology third ed . Williams & Wilkins , Baltimore, Maryland;1997; 715-822.

7.Berman MF, Sciacca R, Spellman JP et al. The epidemiology of brain arteriovenous malformations. Neurosurgery, 2000; 47:389-395.

8.Karhunen PJ, Penttila A, Erkinjuntti T. Arteriovenous malformation of the brain :imaging by postmortem angiography. Forensic Sci Int 1990; 48(1):9-19.

9.Lobato RD, Perez C, Rivas JJ, Cordobes F. Clinical, radiological, and pathological spectrum of angiographically occult intracranial vascular malformations. Analysis of 21 cases and review of the literature. J Neurosurg 1988, 518-31.

___