Anestezi ve Sedasyon Altındaki Cinsel Halüsinasyonların Tıbbi ve Yasal Yönleri: Olgu Bildirileri

Sedasyon veya anestezi altında rüya görme ve halüsinasyonlar, anestezinin uygulanmaya başladığı ilk dönemlerden beri bilinmektedir. Sedatif veya hipnotik ilaçların etkisi altında gelişen cinsel halüsinasyonlar, hasta tarafından gerçek zannedildiğinden ve yoğun olarak hissedildiğinden, hastaların müdahaleyi gerçekleştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının kendilerine cinsel taciz veya saldırıda bulunduğu iddialarına yol açabilmektedir. Hekimlerin asılsız suçlamaların öznesi olmamaları için, müdahale sırasında mümkünse hasta ile aynı cinsiyetten diğer sağlık çalışanları ile birlikte olması, etik hassasiyet göz ardı edilmeksizin müdahale yapılan salonların gözetim altında olması tavsiye edilebilir. İlaçların klinik kullanıma girmeden önceki faz çalışmaları sırasında, halüsinojenik etki yönünden araştırılması da benzer olguların önlenmesi için önem arz etmektedir. Diğer taraftan bütün iddiaların ciddiye alınması ve gerçeklik payı olup olmadığının detaylı araştırılması gerekmektedir.Bu çalışmada Adli Tıp Kurumu 5.İhtisas Kuruluna gelen dosyalar arasından propofol ve midazolam anestezisi uygulanan ve cinsel saldırı iddiası ile adli makamlara başvuran üç olgu sunulmuş ve konunun adli tıbbi ve yasal yönden değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Medical and Legal Evaluation of Sexual Hallucinations Under Anesthesia and Sedation: Case Reports

Dreaming and hallucinations under sedation or anesthesia have been known since the early stages of anesthesia. Sexual hallucinations that develop under the influence of sedative or hypnotic drugs may lead to allegations of sexual harassment or assault by physicians, nurses and other health professionals who perform the intervention, as they are thought to be real and felt intensely by the patient. In order to prevent the physicians from being the subject of false accusations, it may be advisable that the intervening halls should be under surveillance, without interfering with the ethical sensitivity, if possible with other health workers of the same sex as the patient. The investigation of the drugs in terms of hallucinogenic effect during phase studies prior to the introduction to clinical use is also important to prevent similar cases. On the other hand, it is necessary to take all claims seriously and to investigate whether there is any share of reality.In this study, three cases of propofol and midazolam anesthesia which were admitted to the 5th Specialization Board of Council of Forensic Medicine and the cases which were referred to the judicial authorities with the assertion of sexual assault were presented and it was aimed to evaluate the subject from forensic medical and legal aspects.

Kaynakça

Schneemilch C, Schiltz K, Meinshausen E, Hachenberg T. [Sexual hallucinations and dreams under anesthesia and sedation : medicolegal aspects]. Anaesthesist. 2012;61(3):234–41.

Balasubramaniam B, Park GR. Sexual hallucinations during and after sedation and anaesthesia. Vol. 58, Anaesthesia. 2003. p. 549–53.

Kayaalp OS. Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 2012. p. 123-133.

Katzung Bertram G., Trevor Anthony J. Basic and Clinical Pharmacology 13 E : Bertram G. Katzung :. McGraw-Hill Education - Europe. 2015.

Casagrande AM. Propofol for office oral and maxillofacial anesthesia: The case against low-dose ketamine. Vol. 64, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2006. p. 693–5.

Marchaisseau V, Molia A, Herlem E, Germain M-L, Trenque T. [Propofol-induced hallucinations and dreams]. Therapie. 2008;63(2):141–4.

Krasowski MD, Koltchine V V, Rick CE, Ye Q, Finn SE, Harrison NL. Propofol and other intravenous anesthetics have sites of action on the gamma-aminobutyric acid type A receptor distinct from that for isoflurane. Mol Pharmacol. 1998;53:530–8.

Rolland B, Jardri R, Amad A, Thomas P, Cottencin O, Bordet R. Pharmacology of hallucinations: Several mechanisms for one single symptom? Vol. 2014, BioMed Research International. 2014.

Pryce C, Mohammed A, Feldon J. Environmental manipulations in rodents and primates: Insights into pharmacology, biochemistry and behaviour. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2002;73(1):1–5.

Chaw SH, Foo LL, Chan L, Wong KK, Abdullah S, Lim BK. Anesthesia in anti-N-methyl-d-aspartate receptor encephalitis – is general anesthesia a requisite? A case report. Brazilian J Anesthesiol. 2015.

Brandner B, Blagrove M, McCallum G, Bromley LM. Dreams, images and emotions associated with propofol anaesthesia. Anaesthesia. 1997;52(8):750–5.

Stickgold R, Hobson JA, Fosse R, Fosse M. Sleep, learning, and dreams: Off-line memory reprocessing. Vol. 294, Science. 2001. p. 1052–7.

Kent EA, Bacon DR, Harrison P, Lema MJ. Sexual illusions and propofol sedation. Anesthesiology. 1992;77(5):1037–8.

Hunter DN, Thornily A, Whitburn R. Arousal from propofol. Vol. 42, Anaesthesia. 1987. p. 1128–9.

Young PN. Hallucinations after propofol. Vol. 43, Anaesthesia. 1988. p. 170–170.

Marsch SC, Schaefer HG, Tschan C, Meier B. Dreaming and anaesthesia: total i.v. anaesthesia with propofol versus balanced volatile anaesthesia with enflurane. Eur J Anaesthesiol. 1992;9(4):331–3.

Martinez Villar ML, d’Este Gonzalez JP, Aren Frontera JJ. [Erotic hallucinations associated with the use of propofol]. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2000;47(2):90–2.

Leslie K, Myles PS, Forbes a, Chan MT V, Swallow SK, Short TG. Dreaming during anaesthesia in patients at high risk of awareness. Anaesthesia. 2005;60(3):239–44.

Yang Z, Yi B. Patient experience of sexual hallucinations after propofol-induced painless abortion may lead to violence against medical personnel. J Anesth. 2016;30(3):486–8.

Cascella M, Fusco R, Caliendo D, Granata V, Carbone D, Muzio MR, et al. Anesthetic dreaming, anesthesia awareness and patient satisfaction after deep sedation with propofol target controlled infusion: A prospective cohort study of patients undergoing day case breast surgery. Oncotarget. 2017;8(45).

Dundee JW. Fantasies during sedation with intravenous midazolam or diazepam. Med Leg J. 1990;58:29–34.

Brahams D. Benzodiazepines and sexual assault, Canada. Lancet. 1991;337(8736):291–2.

R. H, M. J. Sexual fantasies under the influence of midazolam. Rechtsmedizin. 1996;6(2):58–61.

Chikkahanumanthappa NB, Dasara SG, Pawar SD, Takkalki V V. A comparative study of sedation with dexmedetomidine or midazolam during spinal anesthesia. Anaesthesia, Pain Intensive Care. 2016;20(3):328–33.

Kaynak Göster

544 232

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi

Melike ERBAŞ, GÜLSÜM KADI, YASEMİN BALCI, ÜMİT ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU

İnsan İskeletlerinde Travma: Travmaya Bağlı Ölüm Nedeni Üzerine Bir Araştırma

Deren ÇEKER, İdris DENİZ, AYLA SEVİM EROL

Türkiye’deki Psikiyatri Hekimlerinin Adli Psikiyatri Bilgi Düzeyi Nedir? “Sizce Adli Psikiyatri Bir Yan Dal Olmalı mıdır?”

Çağatay SAYGILI, SERTAÇ AK, GÜROL CANTÜRK

2010-2016 Yılları Arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Başvuran Cinsel İstismar ve Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi

Mustafa Eray YAZAR, Bora BOZ

Cinsiyet Tayininde Rugaların Kullanımı: Bir Ön Çalışma

Zehtiye Füsun YAŞAR, İsmail Can PELİN, Erhan BÜKEN, Hatice Yağmur ZENGİN, AYLA KÜRKÇÜOĞLU, Bülent DAYANGAÇ, FIRAT KOÇ

Diyabet Hastalarında Hipogliseminin Ceza Sorumluluğuna Etkisi

Ayşe Derya KAYNAK, Ali Rıza TÜMER

Çocuklarda Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Maluliyet ve Etki Eden Faktörler

SELÇUK YAZICI, Muhammet CAN

Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi

Emel ATAŞ BERKSOY, SELÇUK YAZICI

Trafik Kazası Sonrası Erektil Disfonksiyon Gelişen Olguya Adli Tıbbi Yaklaşım

AHSEN KAYA, Cemil ÇELİK, HÜLYA GÜLER, Ender ŞENOL

Ruhsal Travmanın Edebiyat Yoluyla Aktarımı: Ömer Seyfettin ve Beyaz Lale

Anıl ÖZGÜÇ, Gökhan ORAL