Adli Tıp Pratiğinde Nadir Görülen Bir Olgu: Dekompresyon Hastalığı

“Vurgun” olarak da bilinen “Dekompresyon Hastalığı”, basınç altında kan ve dokularda çözünen inert gazın (Nitrojen, Helyum gibi) oluşturduğu kabarcıkların yol açtığı bir durum olup, genellikle dalgıçlarda görülmektedir. Azalan basıncın etkisiyle kanda çözünmüş halde bulunan bu inert gazlar, çözünmüş halden serbestleşerek damar ve dokular içerisinde dokunun beslenmesini engelleyen kabarcıklar oluşturmaktadır. Bu durum tamamen herhangi bir belirti vermeyebileceği gibi, basit bir yorgunluk ve dispneden, parapleji ve hatta ölüme kadar varan geniş bir yelpazede patolojilere de sebep olabilmektedir. Adli Tıp polikliniğine adli rapor istemi ile başvuran, alınan öyküye göre denizde 27 metre derinlikten hızlıca su yüzeyine yükselme sonucu “Dekompresyon Hastalığı” gelişen 41 yaşında erkek olgu, adli tıp pratiğinde nadir görülen bir olgu olması ve bu tür olgulardaki adli tıbbi yaklaşıma dikkat çekilmesi amacıyla sunulmuştur.

Decompression Sickness: A Rarely Encountered Case in Forensic Medicine Practice

Decompression Disease, also known as Caisson Disease, is a condition caused by bubbles formed by inert gases (Nitrogen, Helium, etc.) dissolved in blood and tissues under pressure and is usually seen in divers. These inert gases, which are dissolved by the action of decreasing pressure, come out of solution and form bubbles in vessels and tissues resulting in prevention of tissue nutrition. This condition may produce no symptoms; however, it also may result in a wide range of pathologies from simple fatigue to dyspnea, paraplegia and even death. A 41-year-old male patient who applied to the Forensic Medical Polyclinic with a request for report and developed a “Decompression Disease” resulting from rapid water surface elevation from 27 meters in depth at sea according to the received story is presented as a rare case in forensic medicine practice and to emphasize the forensic medical approach in such cases.

Kaynakça

Egeren SE. Profesyonel Sualtı adamı Olarak Çalışan Dalgıçların Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi, 2016; İstanbul.

Takıcak O. Sualtı Dalgıçlığında İş Güvenliği Uygulama Esaslarının İncelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 2017; İzmir.

Karacaoğlu E, Akcan R, Balseven Odabaşı A, Tümer AR. Disbarizm Kaynaklı Ölüm Olgularında Adli Tıbbi Yaklaşım. Adli Tıp Dergisi, 2011;25(1):41-49

Aktaş Ş. Yüksek Basınçla İlişkili Patolojilere Yaklaşım. Yoğun Bakım Dergisi.2005;5(4):208-220

Koca E, Demir L, Çakkalkur A, Çelik A, Toklu AS. Uygunsuz Dalış Profili İle Dekompresyon Hastalığına Davet; Olgu Sunumu. 15. Sualtı Bilim Ve Teknoloji Toplantısı Bildiriler Kitabı, 17-18 Kasım 2012;99-104

Sen A, Akın A. Dekompresyon Hastalığı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2004;3(9):221-227

Duraklı M, Seçil Y, Yetimalar Y, Başoğlu M. Nöroloji Pratiğinde Az Rastlanan Bir Olgu: Dekompresyon Hastalığı. Journal of Neurological Sciences. 2008;25:(1);37-40

Knight B, Saukko PJ, Knight’s Forensic Pathology. 3rd ed. New York: Arnold, 2004; p:488-9

Mc Mullin AM. Scuba diving: What you and your patients need to know. Cleve Clin J Med 2006;73(8):711-716

Türkmen N, Akan O, Cetin S, Eren B, Gürses MS, Gündoğmuş UN. Scuba diver deaths due to air embolism: two case reports. Soud Lek. 2013;58(2):26-8

Buzzacott P, Moore JP, Rowley BM, Caruso JL, Nelson C, Denoble PJ, DAN Annual Diving Report 2016 Edition: A report on 2014 data on diving fatalities, injuries, and incidents. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK424397/

Köse A, Altunok G, Dekompresyon Hastalığı (Vurgun), Türkiye Klinikleri Acil Tıp Özel Sayısı, 2018;4(2):127-32

Adli Tıp Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, 2011

Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellenmesi, Ed: Prof. Dr Gürsel ÇETİN, Uz. Dr. Ahsen KAYA, 2012; İstanbul.

Türk Ceza Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1. Aspx?MevzuatKod=1.5.5237&MevzuatIliski=0&source XmlSearch&Tur=1&Tertip=5&No=5237 Erişim Tarihi: 08.01.2018.

Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi. Editörler: Güzel S, Balcı Y, Çetin G. Güncelleme editörleri: Gündoğmuş ÜN, Balcı Y, Akın HM. Düzenlenme Tarihi Eylül 2005, Güncellenme Tarihi Haziran 2013.

Shkrum MJ, Ramsay DA. Forensic Pathology of Trauma. Humana pres, 2007

Kaynak Göster