Tamburî Cemil Beyin Hayatı, TRT Arşivindeki Saz Eserleri ve Kullandığı Makamlar

Bu çalışmada Tambur virtüözü olan Tamburi Cemil Bey'in hayatını inceleyerek 21 adet saz eseri ele alınmış, bu eserlerde makamları nasıl kullandığı açıklanmıştır. Tamburi Cemil Bey, Türk Müziğine kazandırdığı tambur çalım tekniği ve bestelediği eserler açısından çok önemli bir sazende ve bestekârdır. Bu çalışmanın amacı da böylesine büyük bir virtüözün saz eserlerini makamsal açıdan inceleyip hangi makamları kullandığını ortaya çıkararak Türk Müziğine katkıda bulunmaktır.

Tamburî Cemil Bey’s Life, His Enstromental Works in TRT Archives and the Tunes He Used

___

Aydemir, M., (2014), Türk Müziği Makam Rehberi, (1. Baskı), Pan Yayıncılık, İstanbul.

Aydemir, M., (2017), “Tamburi Cemil Bey’in Etkilerine Dair”, Yüzyıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey, (1. Baskı), ed. Hüseyin Kıyak, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul.

Cemil, M., (2016), Tamburi Cemil’in Hayatı, (4. Baskı), Kubbealtı Neşriyat, İstanbul.

Öztuna, Y.,(1969), Türk Musikisi Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Özkan, İ. H., (2010), Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri Kudüm Velveleleri, (10. Baskı), Ötüken Neşriyat, İstanbul.

Tanrıöğer, A., (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı yayıncılık, Ankara.

Yavaşca, A., (2002), Türk Musikisi’nde Kompozisyon ve Beste Biçimleri, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul.

___

APA Kamiloğlu, R. & Efe, M. H. (2019). Tamburî Cemil Beyin Hayatı, TRT Arşivindeki Saz Eserleri ve Kullandığı Makamlar . Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (33) , 657-677 . DOI: 10.14520/adyusbd.656607