İçme Suyunda Florür Düzeyleri ve Su Kalitesinin Diş Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Ergene Nehir Havzası

Bu çalışma, Trakya Bölgesi'nin en önemli ve Türkiye'nin en kirli nehir havzalarından biri olan Ergene Nehir Havzası içme sularında florür seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ergene Havzası'nda belirlenen 30 istasyondan, 2018 yılı yaz (kurak) sezonunda,  içme suyu örnekleri toplandı. Su numunelerindeki florür seviyeleri spektrofotometre kullanılarak belirlendi ve incelenen yerleşim alanlarının florür içeriğine göre sınıflandırılması için tespit edilen verilere Cluster Analizi (CA) uygulandı. Havza içme sularındaki florür birikimlerinin görsel bir özetini sunmak için Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılmış ve havza florür dağılım haritası çizilmiştir. Ayrıca edilen veriler sürekli olarak bu suyu içen yöre halkının diş sağlığı açısından da değerlendirilmiştir. Çalışmamız sonuçlarında göre, Ergene Havzası içme suyunda florür birikimleri 0.246 ppm (Velimeşe Köyü) - 1.460 ppm (Bayramlı Köyü) arasında olarak tespit edilmiştir. CA sonuçlarına göre ise, istatistiksel olarak anlamlı 3 küme tespit edilmiş ve bunlar “Yüksek Florür Kümesi”, “Optimum Florür Kümesi” ve “Düşük Florür Kümesi” olarak isimlendirilmiştir.

Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin

This study was carried out to determine the fluoride levels in drinking water of Ergene River Basin, which is known as the life blood of Thrace Region and one of the most contaminated river basins in Turkey. Drinking water samples were collected from 30 stations including residential areas located in the Ergene River Basin in dry (summer) season of 2018. Fluoride levels of water samples were determined by using a spectrophotometer and Cluster Analysis (CA) was applied to detected fluoride data in order to classify the investigated residential areas according to fluoride contents. Geographic Information System (GIS) was also used in order to make a visual explanation by presenting distribution map of fluoride accumulations and also the detected data were evaluated in terms of teeth health of local people, who constantly drinks this water. According to detected data, the fluoride accumulations in drinking water of Ergene River Basin were determined between 0.246 ppm (Velimeşe Village) – 1.460 ppm (Bayramlı Village). According to the results of CA, 3 statistically significant clusters were formed as “High Fluoride Cluster”, “Optimum Fluoride Cluster” and “Low Fluoride Cluster”.

Kaynakça

Aoba, T., Fejerskov, O. (2002). Dental fluorosis: chemistry and biology. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine, 13 (2): 155–170.

Ayenew, T. (2008). The distribution and hydrogeological controls of fluoride in the groundwater of central Ethiopian rift and adjacent highlands. Environmental Geology, 54 (6): 1313-1324.

Ayoob, S., Gupta, A. K. (2006). Fluoride in drinking water: a review on the status and stress effects. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 36 (6): 433-487.

Buzalaf, M. A. R. (2018). Review of fluoride intake and appropriateness of current guidelines. Advances in dental research, 29 (2): 157-166.

DSİ (State Water Works) (1997). Ergene Nehri Kirliliği Değerlendirme Raporu. Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Ankara, Türkiye.

EC (European Communities) (2007). European Communities (drinking water) (no. 2), Regulatıons 2007, S.I. No. 278 of 2007.

Guissouma, W., Hakami, O., Al-Rajab, A. J., Tarhouni, J. (2017). Risk assessment of fluoride exposure in drinking water of Tunisia. Chemosphere, 177, 102-108

Güner, Ş., Uyar-Bozkurt, S., Haznedaroğlu, E., Menteş, A. (2016). Dental fluorosis and catalase immunoreactivity of the brain tissues in rats exposed to high fluoride pre-and postnatally. Biological trace element research, 174 (1): 150-157.

Howard, G. J. B., Pedley, S., Schmoll, O., Chorus, I., Berger, P. (2006). Groundwater and public health. IWA Publishing, London.https://tr.hach.com/

Iheozor-Ejiofor, Z., O’Malley, L, A., Glenny, A. M., Macey, R., Alam, R., Tugwell, P., Walsh, T., Welch, V., Worthington, H., V. (2013). Water fluoridation for the prevention of dental caries. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 12. Art. No.: CD010856.

Jha, S. K., Mishra, V. K., Sharma, D. K., Damodaran, T. (2011). Fluoride in the environment and its metabolism in humans. In Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 211: 121-142.

O'Mullane, D. M., Baez, R. J., Jones, S., Lennon, M. A., Petersen, P. E., Rugg-Gunn, A. J. (2016). Whelton H, Whitford GM. Fluoride and oral health. Community dental health, 33 (2): 69-99.

Sezgin, B. I., Onur, Ş. G., Menteş, A., Okutan, A. E., Haznedaroğlu, E., Vieira, A. R. (2018). Two-fold excess of fluoride in the drinking water has no obvious health effects other than dental fluorosis. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 50: 216-222.

SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği) (2015). Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih 15 Nisan 2015, Resmi Gazete No: 29327. [In Turkish].

Tokatlı, C., Baştatlı, Y. (2016). Trace and Toxic Element Levels in River Sediments. Polish Journal of Environmental Studies, 25 (4): 1715-1720.

Tokatlı, C. (2017). Bio – Ecological and Statistical Risk Assessment of Toxic Metals in Sediments of a Worldwide Important Wetland: Gala Lake National Park (Turkey). Archives of Environmental Protection, 43 (1): 34-47.

Tokatlı, C. (2018). Essential and Toxic Element Bioaccumulations in Fishes of Gala and Siğirci Lakes (Meriç River Delta, Turkey). Acta Alimentaria, 47 (4): 470-478.

TS 266 (Türk Standartları Enstitüsü) (2005). Sular-İnsani tüketim amaçlı sular. Türk Standartları Enstitüsü, ICS 13.060.20 [In Turkish].

Villholth, K. G., Rajasooriyar, L. D. (2010). Groundwater resources and management challenges in Sri Lanka–an overview. Water resources management, 24 (8): 1489-1513.

WHO (World Health Organization) (2011). Guidelines for Drinking-water Quality. World Health Organization Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WA 675.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { actaquatr644087, journal = {Acta Aquatica Turcica}, issn = {}, eissn = {2651-5474}, address = {jeff@sdu.edu.tr}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {16}, pages = {238 - 245}, doi = {10.22392/actaquatr.644087}, title = {Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin}, key = {cite}, author = {Tokatlı, Cem and Güner, Şirin} }
APA Tokatlı, C , Güner, Ş . (2020). Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin . Acta Aquatica Turcica , 16 (2) , 238-245 . DOI: 10.22392/actaquatr.644087
MLA Tokatlı, C , Güner, Ş . "Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin" . Acta Aquatica Turcica 16 (2020 ): 238-245 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/actaquatr/issue/53099/644087>
Chicago Tokatlı, C , Güner, Ş . "Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin". Acta Aquatica Turcica 16 (2020 ): 238-245
RIS TY - JOUR T1 - Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin AU - Cem Tokatlı , Şirin Güner Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.22392/actaquatr.644087 DO - 10.22392/actaquatr.644087 T2 - Acta Aquatica Turcica JF - Journal JO - JOR SP - 238 EP - 245 VL - 16 IS - 2 SN - -2651-5474 M3 - doi: 10.22392/actaquatr.644087 UR - https://doi.org/10.22392/actaquatr.644087 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Acta Aquatica Turcica Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin %A Cem Tokatlı , Şirin Güner %T Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin %D 2020 %J Acta Aquatica Turcica %P -2651-5474 %V 16 %N 2 %R doi: 10.22392/actaquatr.644087 %U 10.22392/actaquatr.644087
ISNAD Tokatlı, Cem , Güner, Şirin . "Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin". Acta Aquatica Turcica 16 / 2 (Haziran 2020): 238-245 . https://doi.org/10.22392/actaquatr.644087
AMA Tokatlı C , Güner Ş . Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin. Acta Aqua.Tur.. 2020; 16(2): 238-245.
Vancouver Tokatlı C , Güner Ş . Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin. Acta Aquatica Turcica. 2020; 16(2): 238-245.

16189 7608

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Giresun İli Uzatma Ağı Balıkçılığının Sosyo-Demografik Yapısı ve Kalkan Balığı (Scophthalmus maximus Linnaeus, 1758) Balıkçılığı Üzerine Bir Tespit

Aslıhan DEMİRCAN AKTAR, Naciye ERDOĞAN SAĞLAM

Atık Sudan İzole Edilen Bakteri Suşlarının Biyofilm Oluşumu ve Genişletilmiş Spektrum Beta Laktamaz (ESBL) Üretimi

Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI, Pemra BAKIRHAN, Sema GENÇ, Melike KAPTANOĞLU

Ege Denizi’nde Deniz Patlıcanı (Holothuroidea) Avcılığı Yapan Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Durumu

Mustafa ÇEKİÇ, Mehmet HEREKLİOĞLU, Deniz ERGÜDEN

Antalya Körfezi'nden 11 Lesepsiyen Göçmeni Balık Türüne Ait Boy-Ağırlık İlişkisi

Dilek TÜRKER, Kadriye ZENGİN, Habib BAL

Malathionun Gammarus pulex (Tatlı Su Amphipodu)’te Asetilkolinesteraz Aktivitesi Üzerine Akut Etkisi

Ayşegül PALA, Osman SERDAR, Rahmi AYDIN

Marmara Denizi’nde Gümüş Balığı (Atherina hepsetus Linnaeus, 1758) Popülasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Derya BOSTANCI -, Tansu - ÇOŞKUN -

Türk Boğazlar Sistemi’nde Mesozooplankton Biyokütlesinin İlkbahar ve Sonbahar Mevsimlerindeki Alansal ve Vertikal Dağılımı

Tuba TERBIYIK KURT, Sevim POLAT, Zahit UYSAL, Yeşim AK ÖREK

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Sektöründe Rekabet Unsurları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma

Mustafa Selcuk UZMANOĞLU, Fatma Müge ARSLAN

Anadolu’da Yaşayan Endemik Üç Pseudophoxinus Bleeker, 1860 (Teleostei: Leuciscidae) Türünün CMA3 ve DAPI Boyalı Kromozomları

Muradiye KARASU AYATA

İçme Suyunda Florür Düzeyleri ve Su Kalitesinin Diş Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Ergene Nehir Havzası

Cem TOKATLI, Şirin GÜNER