Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Öz Bu çalışma, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrencilerin sosyal ve akademik yeterlik algı düzeylerinin belirlenmesi; öğrencilerin akademik başarı not ortalaması ile sosyal ve akademik yeterlik algıları arasındaki ilişkilerin ortaya konması amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama araştırması modelinde yürütülen çalışmada 289 Türkçe öğretmen adayının görüşü alınmıştır. Öğretmen adaylarının sosyal ve akademik yeterlik algıları “Ergenler için Yeterlik Algısı” ölçeği ve tek bir madde ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, çok değişkenli varyans analizi (MANOVA), pearson korelasyon katsayısı ve Wilcoxon işaretler testi hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmen adaylarının sosyal ve akademik yeterlik algılarının ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Kadın öğrencilerin sosyal yeterlik algılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu; üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre de akademik yeterliklerinin daha yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sosyal yeterlik ve akademik yeterlik algılarına ilişkin ölçekten ve tek bir maddeden almış oldukları cevapların anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

Kaynakça

KAYNAKÇA

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd326603, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {868 - 883}, doi = {10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603}, title = {Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SAYIN, Ayfer and TAKIL, Burcu} }
APA SAYIN, A , TAKIL, B . (2017). Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 868-883 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603
MLA SAYIN, A , TAKIL, B . "Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2017 ): 868-883 <
Chicago SAYIN, A , TAKIL, B . "Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2017 ): 868-883
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi AU - Ayfer SAYIN , Burcu TAKIL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603 DO - 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 868 EP - 883 VL - 17 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi %A Ayfer SAYIN , Burcu TAKIL %T Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi %D 2017 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 17 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603 %U 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603
ISNAD SAYIN, Ayfer , TAKIL, Burcu . "Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 2 (Haziran 2017): 868-883 .
AMA SAYIN A , TAKIL B . Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 17(2): 868-883.
Vancouver SAYIN A , TAKIL B . Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 17(2): 883-868.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

354.7b123.4b