Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Öz Buçalışma, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrencilerin sosyal veakademik yeterlik algı düzeylerinin belirlenmesi; öğrencilerin akademik başarınot ortalaması ile sosyal ve akademik yeterlik algıları arasındaki ilişkilerinortaya konması amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama araştırması modelindeyürütülen çalışmada 289 Türkçe öğretmen adayının görüşü alınmıştır. Öğretmenadaylarının sosyal ve akademik yeterlik algıları “Ergenler için YeterlikAlgısı” ölçeği ve tek bir madde ile belirlenmiştir. Verilerin analizindebetimsel istatistikler, çok değişkenli varyans analizi (MANOVA), pearsonkorelasyon katsayısı ve Wilcoxon işaretler testi hesaplanmıştır. Araştırmanınsonucunda Türkçe öğretmen adaylarının sosyal ve akademik yeterlik algılarınınortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Kadın öğrencilerin sosyal yeterlikalgılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu; üçüncü vedördüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin birinci ve ikinci sınıftaöğrenim gören öğrencilere göre de akademik yeterliklerinin daha yüksek düzeydeolduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sosyal yeterlik ve akademik yeterlikalgılarına ilişkin ölçekten ve tek bir maddeden almış oldukları cevaplarınanlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

Kaynakça

KAYNAKÇA

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd326603, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {868 - 883}, doi = {10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603}, title = {Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SAYIN, Ayfer and TAKIL, Burcu} }
APA SAYIN, A , TAKIL, B . (2017). Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 868-883 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603
MLA SAYIN, A , TAKIL, B . "Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2017 ): 868-883 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/30227/326603>
Chicago SAYIN, A , TAKIL, B . "Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2017 ): 868-883
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi AU - Ayfer SAYIN , Burcu TAKIL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603 DO - 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 868 EP - 883 VL - 17 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi %A Ayfer SAYIN , Burcu TAKIL %T Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi %D 2017 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 17 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603 %U 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603
ISNAD SAYIN, Ayfer , TAKIL, Burcu . "Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 2 (Haziran 2017): 868-883 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603
AMA SAYIN A , TAKIL B . Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 17(2): 868-883.
Vancouver SAYIN A , TAKIL B . Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 17(2): 883-868.