Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir?

Fen öğretiminde öğretilen deneysel süreçlerin ana öğesi olan değişkenlerin anlaşılması oldukça önemlidir. Değişkenler Fen öğretiminde genellikle istatistikte adlandırıldıkları gibi bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, değişkenleri bilmeyen öğretmen adaylarının, değişkenlerin istatistiksel adlandırmalarıyla karşılaştıklarında nasıl anlamlandırdığı analiz edilmiştir. Bilimsel süreç becerilerini ölçmek amacıyla uygulanan bir testte yer alan ve verilen senaryolara dayandırılan araştırma sorularına göre değişkenleri belirlemeleri istenen iki açık uçlu-soruya verilen cevaplar analiz edilmiştir. Analiz sonuçları sınıf öğretmeni adaylarının tamamına yakınının kontrol edilen değişkeni doğru belirleyemeyip, daha çok bağımlı değişkeni yazdığını göstermiştir. Öğretmen adaylarının çoğu bağımlı değişken yerine bağımsız değişkeni yazmışlardır, tersine yani bağımsız değişken yerine bağımlı değişken yazma durumuna ise daha az rastlanmıştır. Öğretmen adayları bağımsız değişken olarak çok çeşitli ifadeler kullanmakla birlikte, yaygın olarak bağımlı değişkene yakın fakat anlamı net olmayan ifadeler kullanmışlardır. Araştırma sonuçları değişkenlerin bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken diye adlandırmalarının değişkenleri bilmeyen öğretmen adaylarını öğrenmenin başlangıcında yanlış değişkene yönlendirdiğini, fakat öğrenilmesini engellemediğini göstermiştir.

HOW WOULD VARIABLES BE NAMED IN SCIENCE EDUCATION?

Identifying and controlling variables is very important in science education. Variables in science education are named the same as they are in statistics such as independent variables, dependent variables, and controlling variables. In this study, pre-service elementary teachers’ understanding of variables was analyzed. Two questions in a science process skills test were used as data source. In these questions, a scenario was explained and ended with a research question. Pre-service elementary teachers were asked to write a hypothesis and determine independent, dependent, and controlling variables related to research questions. Almost all of the pre-service teachers could not determine controlling variables and mostly wrote dependent variable instead of controlling variables. Most of them wrote independent variable instead of dependent variable. Responses to the independent variable included unclear phrases. Some of these patterns could be explained by the meaning of the variable names in daily use in Turkish. Results of this study showed that name of the variables affected pre-service elementary teachers understanding of the variables, but did not inhibit their learning

Kaynakça

Ateş, S. (2005). Öğretmen Adaylarının Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 21-39.

Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bağcı Kılıç, G. (2006). İlköğretim Bilim Öğretimi, İstanbul: Morpa Yayınları. Bağcı Kılıç, G., Yardımcı, E., Metin, D. (incelemede) Ön ve Son-Laboratuvar Tartışması Eklenmiş Yönlendirilmiş Araştırmanın Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi

Büyüköztürk, Ş. (2003) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara.

Geban, Ö., Aşkar, P., & Özkan, İ. (1992). Effects of Computer Simulated Experiments and Problem Solving Approaches on High School Students. Journal of Research in Science Teaching, 86, 5-10.

Martin, R., Sexton, C., & Gerlovich, J. (1998) Teaching Science for All Children: Methods for Constructing Understanding. Allyn and Bacon, U. S.

Milli Eğitim Bakanlığı (2004) İlköğretim Fen ve Teknoloji Programı (4-5. sınıf). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (2005) İlköğretim Fen ve Teknoloji Programı (6-8. sınıf). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Şahin-Pekmez,, E., Dalkıran, G., Topçu, M. S. & Yıldız, E. (2007) İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Tespiti Üzerine Nitel Bir Araştırma, İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd18107, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = { - }, doi = {}, title = {Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir?}, key = {cite}, author = {BAĞCI KILIÇ, Gülşen and YARDIMCI, Esra and METİN, Duygu} }
APA BAĞCI KILIÇ, G , YARDIMCI, E , METİN, D . (2016). Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir?. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , .
MLA BAĞCI KILIÇ, G , YARDIMCI, E , METİN, D . "Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir?". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): <
Chicago BAĞCI KILIÇ, G , YARDIMCI, E , METİN, D . "Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir?". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2016 ):
RIS TY - JOUR T1 - Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir? AU - Gülşen BAĞCI KILIÇ , Esra YARDIMCI , Duygu METİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 9 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir? %A Gülşen BAĞCI KILIÇ , Esra YARDIMCI , Duygu METİN %T Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir? %D 2016 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD BAĞCI KILIÇ, Gülşen , YARDIMCI, Esra , METİN, Duygu . "Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir?". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Mart 2016): - .
AMA BAĞCI KILIÇ G , YARDIMCI E , METİN D . Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir?. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): -.
Vancouver BAĞCI KILIÇ G , YARDIMCI E , METİN D . Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir?. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): -.