ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Engelli bireylerin daha sağlıklı beden ve ruh hayatlarına olanak sağlayabilmek ve sosyal yaşama uyumlarını kolaylaştırmak için eğitim içerik ve uygulamaları son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, zihin engelliler beden eğitimi öğretim programını içerik, uygulama ve yaşanan sorunları derse ilişkin beklentiler açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırmaya 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Zonguldak ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve uygulama okullarının 1-8. sınıflarında görev yapan zihin engelliler sınıf öğretmenleri katılmıştır (n=41). Katılımcılara alanında uzman iki araştırmacı tarafından geliştirilen, 38 maddeden oluşan anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalama kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, beden eğitimi programı kazanımlarının en çok öğrencinin fiziksel gelişimi için uygun olduğu, öğrenci ve aileye yönelik kazanımların az olduğu saptanmıştır. Program içeriğinin okul hayatı için önemli olduğu, ancak farklı engel düzeyine sahip çocuklar için çeşitliliğinin olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin uygulamalarında oyunlara yer verdikleri, öğrenciye göre örnekler vererek açık ve anlaşılır uygulamalar yaptıkları ancak kısmen de olsa içerik ve uygulama tutarsızlıkları yaşadıkları, aynı zamanda araç gereç açısından sıkıntı yaşadıkları saptanmıştır. Sonuç olarak zihin engellilere yönelik beden eğitimi derslerinin içerik ve uygulama alanlarında bazı sorunların olduğu tespit edilmiştir. 

Kaynakça

Avcıoğlu, H. (2012). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına ilişkin görüşleri.International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education,1(2), 118-133

Aykaç, N. ve Aydın, H. (2006). Öğrenme Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama. Ankara: Natürel Yayıncılık.

Biçer, Y., Savucu, Y., Kutlu, M., Kaldırımcı, M. ve Pala, R. (2004). Güç ve kuvvet egzersizlerinin zihinsel engelli çocukların hareket beceri ve yeteneklerine etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3(1), 173-179.

Darıca, N., Gümüşçü, Ş., Pişkin, Ü. (1992). Otizm ve Otistik Çocuklar. Ankara: Basım Grafik Yayınları

Fernhall B.,1993. Aktaran; Savucu ve Biçer (2008:117-118) Türkiye Klinikleri J Sports Sci 2009;1(2):117-22

Gündüz, H. (2006).Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri Diyarbakır örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, Diyarbakır, 2.

İlhan, L. (2008). Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve sporun sosyalleşme düzeylerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 315-324.

Öztürk, F. (1998). Toplumsal Boyutlarıyla Spor. Ankara: Bağırgan Yayınevi.

Kınalı, G. (2003). Zihin Engellilerde Beden - Resim - Müzik Eğitimi. A. Kulaksızoğlu (ed), Farklı Gelişen Çocuklar (s.244). İstanbul: Epsilon Yayınları.

Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-37.

Yılmaz, A., Şentürk, U. ve Ramazanoğlu, F. (2014). Bedensel engellilerde spor konulu araştırmaların içerik analizi. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi.1-2(9), 28-43.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd470414, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {235 - 242}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-470414}, title = {ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {GÜNAYDIN, Bahar and MİRZEOĞLU, Nevzat and ACAR, Hakan} }
APA GÜNAYDIN, B , MİRZEOĞLU, N , ACAR, H . (2019). ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 235-242 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-470414
MLA GÜNAYDIN, B , MİRZEOĞLU, N , ACAR, H . "ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 235-242 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/43815/470414>
Chicago GÜNAYDIN, B , MİRZEOĞLU, N , ACAR, H . "ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 235-242
RIS TY - JOUR T1 - ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Bahar GÜNAYDIN , Nevzat MİRZEOĞLU , Hakan ACAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-470414 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-470414 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 242 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-470414 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-470414 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Bahar GÜNAYDIN , Nevzat MİRZEOĞLU , Hakan ACAR %T ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-470414 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-470414
ISNAD GÜNAYDIN, Bahar , MİRZEOĞLU, Nevzat , ACAR, Hakan . "ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 235-242 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-470414
AMA GÜNAYDIN B , MİRZEOĞLU N , ACAR H . ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 235-242.
Vancouver GÜNAYDIN B , MİRZEOĞLU N , ACAR H . ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 242-235.

254156 81841

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN TÜRLERİNİ KAVRAMLAŞTIRMA EĞİLİMLERİ VE TÜR FARKINDALIKLARI

B. Ümit BOZKURT

FİNLANDİYA ve TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Ali ORHAN, Aslıhan KUYUMCU VARDAR

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

Eray EĞMİR

BİLİŞSEL OLMAYAN ÖĞRENME DURUM VE SÜREÇLERİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE BOYLAMSAL YAKLAŞIMLAR: DUYGU CETVELİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Nilüfer KAHRAMAN, Derya AKBAŞ, Esra SÖZER

EBA DERS MODÜLÜNÜN VE VSINIF YAZILIMININ TERS YÜZ SINIF MODELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Halit ARSLAN, Abdullah KUZU

EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Selçuk Beşir DEMİR, Ahmet Turan YILMAZ

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mustafa DEMİR, Süleyman Nihat ŞAD

DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Gamze YILMAZ AKKUŞ

ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR

TÜRKİYE’DE MESLEKİ REHABİLİTASYON HİZMETLERİ VE İHMAL EDİLMİŞ BİR ALAN OLARAK REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI

Elif ÇİMŞİR