VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Öz Video-bloglar, video paylaşım sitelerinin kullanım sıklığının artmasıyla günden güne daha popüler hale gelmiştir. Bu sayede video-bloglar, eğitim de dâhil olmak üzere pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, video-blogların, öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme stratejilerine olan etkisini incelemektir. Çalışmanın araştırma yöntemi nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı, çoklu metottur. Çalışmanın nicel kısmını deneysel desenden, nitel kısmını ise sesli düşünme protokolünden elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırmanın katılımcıları, bir devlet üniversitesi eğitim fakültesindeki 40, 4.sınıf öğrencisidir. Bu öğrenciler iki gruba ayrılmışlardır. Deney grubu bir ders kapsamında video-blog kullanmış, diğer grup ise video-blog kullanmamıştır. Daha sonra bu öğrencilerin bir ölçek yardımıyla ölçülen öz düzenlemeli öğrenme stratejileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca deney grubunda yer alan öğrencilerden 10 tanesi ile sesli düşünme protokolü kullanılarak, video-blogların bu öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenmeleri üzerine yaptığı katkılara yönelik yorumlar da incelenmiştir. Sonuç olarak; ölçekten elde edilen verilere göre deney ve kontrol grupları arasında fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Sesli düşünmeden elde edilen verilerden ise, video-blogların öğrenmeyi kolaylaştırdığı, öğrencilerin derse olan ilgilerini artırdığı sonuçları elde edilmiştir.

Kaynakça

Baran, B., & Ata, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Eğitim ve Bilim, 38(169).

Biel, J.-I., Aran, O., & Gatica-Perez, D. (2011). You Are Known by How You Vlog: Personality Impressions and Nonverbal Behavior in YouTube. Paper presented at the ICWSM.

Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. Akademik Bilişim, 2(4), 1-7.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri.

Byrne, J., & Humble, A. (2007). An introduction to mixed method research. Atlantic research centre for family-work issues, 1-4.

Cakir, H. (2013). Use of blogs in pre-service teacher education to improve student engagement. Computers & Education, 68, 244-252.

Cavanagh, M., Bower, M., Moloney, R., & Sweller, N. (2014). The effect over time of a video-based reflection system on preservice teachers' oral presentations. Australian Journal of Teacher Education (Online), 39(6), 1.

Cennamo, K. S., Ross, J. D., & Rogers, C. S. (2002). Evolution of a web-enhanced course: Incorporating strategies for self-regulation. Educause Quarterly, 25(1), 28-33.

Deng, L., & Yuen, A. H. (2009). Blogs in higher education: Implementation and issues. TechTrends, 53(3), 95.

Deperlioğlu, Ö., & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10-12.

Dilmen, N. E. (2007). Yeni medya kavramı çerçevesinde internet günlükleri-bloglar ve gazeteciliğe yansımaları.

Ertmer, P. A., & Newby, T. J. (1996). The expert learner: Strategic, self-regulated, and reflective. Instructional science, 24(1), 1-24. Fidan, M., & Debbağ, M. (2018). The Usage of Video Blog (vlog) in the “School Experience” Course: The Opinions of the Pre-service Teachers. JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE(13), 161-177.

Griffith, M., & Papacharissi, Z. (2010). Looking for you: An analysis of video blogs. First Monday, 15(1).

Hung, S. T. (2011). Pedagogical applications of Vlogs: An investigation into ESP learners' perceptions. British Journal of Educational Technology, 42(5), 736-746.

Kaye, B. K. (2005). It's a blog, blog, blog world: Users and uses of weblogs. Atlantic Journal of communication, 13(2), 73-95.

Kim, H. N. (2008). The phenomenon of blogs and theoretical model of blog use in educational contexts. Computers & Education, 51(3), 1342-1352.

Lee, J., & Bonk, C. J. (2016). Social network analysis of peer relationships and online interactions in a blended class using blogs. The Internet and Higher Education, 28, 35-44.

Liu, M.-h. (2016). Blending a class video blog to optimize student learning outcomes in higher education. The Internet and Higher Education, 30, 44-53.

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, MyEducationLab Series. Pearson.

Mutlu, B., & Bazarcı, S. (2017). Marka İşbirlikleri İçin Yeni Bir Alan: Youtube İçerik Üreticileri ve Kanal Toplulukları Üzerine Netnografik Bir Araştırma. Akdeniz Iletisim(27).

Özdel, G. (2018). Yeni Reklam Ortamı Olarak Vlog’Larda Ürün Tanıtımı ve Anlam Üretimi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(1), 1-15. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6.

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2012). Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications: Routledge.

Shih, R.-C. (2010). Blended learning using video-based blogs: Public speaking for English as a second language students. Australasian Journal of Educational Technology, 26(6).

Snelson, C. (2015). Vlogging about school on YouTube: An exploratory study. New Media & Society, 17(3), 321-339.

Sukiman, S. L. (2016). The use of video-based blogs to enhance ESL students’ oral presentation skills. Universiti Teknologi Mara.

Sun, Y.-C. (2012). Examining the effectiveness of extensive speaking practice via voice blogs in a foreign language learning context. CALICO journal, 29(3), 494.

Van Someren, M., Barnard, Y., & Sandberg, J. (1994). The think aloud method: a practical approach to modelling cognitive.

Yang, H.-I., Martin, P., Satterfield, D., Babbitt, R., Wong, J., Shelley, M., & Chang, C. K. (2011). A novel interdisciplinary course in gerontechnology for disseminating computational thinking.

Yıldız, A. K. (2012). Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 529-542.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd518405, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {1526 - 1537}, doi = {10.17240/aibuefd.2019..-518405}, title = {VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {TAŞLIBEYAZ, Elif} }
APA TAŞLIBEYAZ, E . (2019). VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 1526-1537 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019..-518405
MLA TAŞLIBEYAZ, E . "VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 1526-1537 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/47159/518405>
Chicago TAŞLIBEYAZ, E . "VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 1526-1537
RIS TY - JOUR T1 - VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ AU - Elif TAŞLIBEYAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019..-518405 DO - 10.17240/aibuefd.2019..-518405 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1526 EP - 1537 VL - 19 IS - 4 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019..-518405 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019..-518405 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ %A Elif TAŞLIBEYAZ %T VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 4 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019..-518405 %U 10.17240/aibuefd.2019..-518405
ISNAD TAŞLIBEYAZ, Elif . "VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 4 (Aralık 2020): 1526-1537 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019..-518405
AMA TAŞLIBEYAZ E . VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(4): 1526-1537.
Vancouver TAŞLIBEYAZ E . VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(4): 1537-1526.

220498 67063

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMENLERİN EŞLİ RUMİNASYON VE ÖZ- DUYARLIK DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Begüm TOPRAK, Sakine Gülfem ÇAKIR

VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Elif TAŞLIBEYAZ

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN İŞ YAŞAMINA GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Mihriban SÖNMEZ, Elif SAZAK

OTANTİK LİDERLİĞİN PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞE KAPILMA VE OKUL BAŞARISIYLA İLİŞKİSİ

Özge ÖZTEKİN BAYIR, Ayhan AYDIN

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK ALGILARI İLE YÖNETİCİLERİNİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ayhan KANDEMİR, Nuri AKGÜN

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ GİZLİLİK, ÇOKLU İLİŞKİLER VE MESLEKİ YETERLİK KONULARINDAKİ ETİK İKİLEMLERİ

Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ

YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kani ÜLGER

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE KAYNAŞTIRMA ORTAMLARINDA UYGULANAN AKICI OKUMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Tüncay TUTUK, Macid Ayhan MELEKOĞLU

SORGULAMA TEMELLİ MATEMATİK YAKLAŞIMININ, ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE ETKİSİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Baki SAHİN

İMAM HATİP ORTAOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Sitki AKARSU